Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 120–134

“Ŋá Kpɔŋ Mâi A Pâi Kulai Ziova Yêei”

“Ŋá Kpɔŋ Mâi A Pâi Kulai Ziova Yêei”

Da Ŋule-wooi 120-134 tóli a Ǹyée Tɛ Wule-ŋai. Nûa támaa dí mò díyɛɛ, Zûu-ŋai da káa ŋule-ŋai ŋí too tãi da káa li la Zerusâlɛŋ nyii kɛ Zuda yée kɛ́tɛi ma vólo saaɓa kuu kɛ́tɛi mɛni ma.

Kwa pɔri berei Ziova a kúmaa kɔ̃ɔ lai kɔɔŋ maa kɛ́i yɛ̂ɛ . . .

121:3-8

  • ɓála mɛi káa nuu nyii va nĩ̂a gbîŋ mai

  • ninîŋ nyii a kúmɛi pɛlɛ vóloi yêei

  • kɔ́ kɔ́-nuu nyii va kula ŋɔnûai pôlu