Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ZÔO 21-27

Zôo Fé Nɛɛ Ní Naa Kili-ŋa-sia Nyɔ́mɔɔ É Pa Níi Su

Zôo Fé Nɛɛ Ní Naa Kili-ŋa-sia Nyɔ́mɔɔ É Pa Níi Su

Sêtɔŋ a Ziova fɛli-ɓela líi too pôlu lɛ́ɛ sârai. Berei káa Ziova ŋɔtɔ̃yâ kili-ŋa-siai fé la yɛ̂ɛ Sêtɔŋ ŋɔlɛ́ɛi, Zôo ŋɔkɔlɔi su. Ŋâla-kɔlɔ-kpua-kpua takpɛ́ni-ŋai pɔ̃yɛ nyii a nɛ ya à gɛ́ɛ Ziova kpaaŋɔ̂ɔi ímɛni mai.

SÊTƆŊ ŊƆLƐ́Ɛ-ŊAI

ZIOVA ŊƆKILI-ŊA-SIAI ÍMƐNI MAI

Ɣâla fa laa a vɛli-ɓela kpaa máŋ díkɛ a dímaa waa ŋ̀ɛ́i. Núu ta kélee fa pɔri Ɣâla líi laai (Zôo 4:18; 25:5)

Ziova a ǹyée see kútíi kpanaŋ kélee mu (Zôo 36:5)

Núu-kpune fé Ɣâla ŋɛ́i a sɛŋ ta (Zôo 22:2)

Ziova a ǹyée see kúlaa-la tíi kélee mu gɛ lûwa laa ma (Zôo 33:26; 36:11)

Ɣâla fé kpáaŋ ní, a nɛɛ ma íkɛ ɓo a tɔ̂yâ-nuu (Zôo 22:3)

Ziova a ŋɔtɔ̃yâ-ɓelai maa-kɔ̃ɔ (Zôo 36:7)