Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ZÔO 16-20

Nûa Fɔrɔ I Díkponôi Kpanaŋ A wóo Lɛ́lɛɛ-ŋa

Nûa Fɔrɔ I Díkponôi Kpanaŋ A wóo Lɛ́lɛɛ-ŋa

Maa nɛ̃̂ɛi lia-woo ɓo-nuu wóo é nûa kponoi kpanaŋ

16:4, 5

  • Zôo líi è too pôlu, níi ŋwanaa, m̀ɛni ma, maa nɛ̃̂ɛi kɛ núu ta é kpɔŋ ma, é vɔrɔ woo ɓó

  • Zôo ǹaoi saaɓai dífe vɔrɔ woo kélee ta ɓó ní. Kɛ́ɛ dí lɛ́ɛ mɛni-ŋa ɓo a náa, nyaŋ nyíŋi è Zôo líi too pôlu

M̀ɛni nyɔ́mɔɔ-ŋai Beeda è mò Zôo mai dí gɛ Zôo líi é too pôlu é wɔ́lɔ

19:2, 25

  • Zôo è wɔlɔ Ɣâla ma ŋuŋ-ma ɓo mɛni ma—gɛ kpîŋ ŋwɛ̂li é saa

  • Zôo è gili tɔɔ m̀u-siɣe saa-yêei kili-kɛ-zui ma, é dɔɔ̂i kpanaŋ