Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Dɛ́niŋ 4-10

ZÔO 16–20

Dɛ́niŋ 4-10
 • Ŋulei 79 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Nûa Fɔrɔ I Díkponôi Kpanaŋ A Wóo Lɛ́lɛɛ-ŋa”: (Mîni 10)

  • Zôo 16:4, 5—Maa nɛ̃̂ɛi lia-woo kɛ-nuu wóo é nûa kponôi kpanaŋ (w90-E 3/15 27 ¶1-2)

  • Zôo 19:2—Beeda ŋɔwóo nyɔ́mɔɔ-ŋai dí gɛ Zôo é wɔ́lɔ lii-too-pôlu su (w06-E 3/15 15 ¶6; w94-E 10/1 32)

  • Zôo 19:25—M̀u-siɣe saa-yêei kili-kɛ-zui kɛ Zôo yêei, è gbonôi kpanaŋ tãi è kɛ tɛɛi la mɛni-kpɔlu sui (w06-E 3/15 15 ¶5; it-2-E 735 ¶2-3)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Zôo 19:20—M̀ɛnii Zôo è mò nyɛɛ “Naa è lɛɛ nɔ́ té à gɛ́ɛ ŋá saa,” zukulai ɓa lé? (w06-E 3/15 15 ¶1; it-2-E 977 ¶1)

  • Zôo 19:26—Zôo è “Ɣâla káa léŋ,” ee núu-kpune ta fa pɔri Ziova káai? (w94-E 11/15 19 ¶17)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋá pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi su?

 • Ŋâla-kɔlɔi Nóno Mɛni Mai: Zôo 19:1-23 (Mîni 4)

ŊÂLA-WOO-ƁÓ TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Ŋáloŋ Ŋí Mɛni Mai Maa-kɔ́ri: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ viloi lɛ́, naa pôlu ma, ka lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai zui ma. Ŋâla-woo ɓo-ɓelai fɔrɔ à gɛ́ɛ dí díkpîŋ kɔlɔ tɛɛ pere maa-kɔ́ri.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 42

 • Pere Sîi Nina Ɣâla-woo Ɓó Mɛni Ma”: (Mîni 10) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Ǹûai kélee fɔrɔ à gɛ́ɛ dí tíi kɛ a “What Does the Bible Say?” da kɛ lonoi nûa pɔ́ ŋâla-woo-ɓo tíi su nyii pâi gɛ́i nûa dí faa ma dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri.

 • Questions From Readers: (Mîni 5) Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dɔnɔ é nyíŋi tɛɛ a lono é kula Nyéŋ-yeŋ 15, 2015, Watchtower su, naa 30, ¶4-6.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: ia-E ŋuŋ 12 ¶13-25, da gili-too-ŋa marê-kɛ́ɛ-ŋai naa 107 ma (Mîni 30)

 • M̀ɛni-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii Kili Too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuu Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei 65 da Ɣâla Fɛliɛ