Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

“Da Ŋɔsurɔ̂ŋ Kɔ́lɔŋ Goyâŋ Su”

“Da Ŋɔsurɔ̂ŋ Kɔ́lɔŋ Goyâŋ Su”

Nɛnî sɔŋ lɛ́lɛɛ a ŋɔsulôŋ ŋɛ́i kula. Gâloŋ Lɛmuɛ ŋɔtãi ma, surɔ̂ŋ nyii nɛ̂nii sɔŋ lɛ́lɛɛ è kɛ̀ nyêei, nûa díkɛ a “gɔ́lɔŋɔɔ goyâŋ su.” (Tá 31:23) Sâa, zinaai ɓáa káa dîai da kɛ́ a kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela da díkpɔŋ maa-ɓela. À kɛ̀ díkaa tûalaa su, fɛ̂ɛ dínɛ̂yaai tûa-pere é kɛ́ a ǹɛ́lɛɛ, díkɛ kpɔŋ maa tɛɛ dípɔ dítíi kɛ́ mɛni ma. (1Te 3:4, 11) Ǹɛ̂yaa sɔŋ lɛ́lɛɛ-ŋai ŋí wɛ̂li a kɛ dípɔ̂ni da kôrai-toli-kpɔŋ su ɓela kélee dîa.

Berei nɛnî sɔŋ lɛ́lɛɛ a kpɔŋ maa tɛɛ la bɔ̂ŋ pɔ́ ŋɔtíi mɛni mai ɓa . . .

  • gɛ vɔrɔ a wóo lɛ́lɛɛ-ŋa.Tá 31:26

  • gɛ nɛɛ naa gɛ tíi kɛ kôrai-toli-kpɔŋ mi.1Tɛ 2:7, 8

  • va sɛŋ támaa wɛ́li kɛ ŋɔkɛ-ɣéniɛi su.1Te 6:8

  • vé kɛ́ bɔ̂ŋ m̀arê kɛ́i kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔloo-mɛni-ŋai mɛni ma.1Te 2:11, 12; 1Pi 4:15