Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | TÁRE-WOO-ŊA 27–31

Ŋâla-kɔlɔi È Lono É Pîlaŋ Nɛnî Sɔŋ Lɛ́lɛɛ Ma

Ŋâla-kɔlɔi È Lono É Pîlaŋ Nɛnî Sɔŋ Lɛ́lɛɛ Ma

Lia-woo kpanaŋ káa Táre-ŋa ŋuŋ 31 su Gâloŋ Lɛmuɛ mɛni ma nyii kula Ǹee yêei. Ŋɔlia-wooi è m̀ɛni-ŋai lɛ́ mà nyii a pɔri gɔ̂rii nɛ̂ni sɔŋ lɛ́lɛɛ kponôi.

Nɛ̂ni sɔŋ lɛ́lɛɛ ŋɔsurɔ̂ŋ a gili tɔɔ ma

31:10-12

  • A lia-woo lɛ́lɛɛ-ŋa tɛɛ ŋɔsurɔ̂ŋ pɔ́ é pîlaŋ díkaayɔɔ̂i mɛni-kpɛtɛɛ-ŋai dîa, kɛ́ɛ a kɛ́ ŋɔsurɔ̂ŋ wóo mu

  • Ŋɔsurɔ̂ŋ a gili tɔɔ ma mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ mɛni ma, va mò à gɛ́ɛ fɛ̂ɛ é fáa ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ kélee ma é lɛ́ɛ pâi gɛ́i

Nɛnî sɔŋ lɛ́lɛɛ káa a tíi kpanaŋ kɛ́-nuu

31:13-27

  • Va díyêei kâpa kara nɔ́ tí, va sɛŋ támaa wɛ́li kɛ́ ŋɔkɛ-ɣéniɛi su, à gɛ́ɛ ŋɔkaayɔɔ̂i su-ɓela díkɛ seɣe ŋɛ́i kulaa pu dîa, mii-sɛŋ lɛ́lɛɛ kɛ́ ɓó naa dí mɛni ma.

  • A tíi kɛ a gbanaŋɔɔ, gɛ ŋɔpɛ́rɛi mɛi káa a kpíni da fólo

Ɣâla wɛ́li káa nɛnî sɔŋ lɛ́lɛɛ ma

31:30

  • Yao-maa da wɛli-kɛ-maa káa nyêei Ɣâla mɛni ma