Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | IKILISIATI 7–12

“Núu-tɔɔ-ŋa, Káfe . . . Nia Kákpɛtɛ-nuui Ma”

“Núu-tɔɔ-ŋa, Káfe . . . Nia Kákpɛtɛ-nuui Ma”

Berei ya pɔrii nɛ̂i la à gɛ́ɛ ífe niai Íkpɛtɛ-nuui mai ɓa I kɛ́ tíi kɛ mi a ítárei da íwala-walaai a ínyáŋkpa tãi

12:1, 13

 • Kɔlɛi pono da wala-walalaa káa nyáŋkpa támaa yêei à gɛ́ɛ dí tíi kpanaŋ kɛ́ Ziova mi

 • Maa nɛ̃̂ɛi nyáŋkpa-ŋa dí kɛ́ tíi kɛ a dítãi da díwala-walalaai dí lɛ́ɛ pâi pɔlɔi

Saloma é lono a saŋ-woo à gɛ́ɛ é m̀ɛni-ŋai lɛ́ a kɛ́ a núu a pɔlɔ

12:2-7

 • Ŋ̀óo-kpua 3: “Káŋɛi a pâi pûi káfa ŋɔ́nɔ pɔ̀ri kwaa kâai a ǹɛ́lɛɛ”

  Va kwaa káa a ǹɛ́lɛɛ

 • Ŋ̀óo-kpua 4: “Káfe pâi ŋɔ́nɔ wule wôo da tíŋ mɛnîi”

  Va mɛni ḿɛni a ǹɛ́lɛɛ

 • Ŋ̀óo-kpua 5: “Sɛŋ wɛ̂li fé ŋɔ́nɔ pâi kɛ̂i kâa”

  Va sɛŋ lieŋ kɔ́lɔŋ