Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | TÁRE-WOO-ŊA 22-26

“Sɛŋ Lɛ́ Lôloŋ Ma A Berei A Pɔ̂ri Siâi La A Zãai”

“Sɛŋ Lɛ́ Lôloŋ Ma A Berei A Pɔ̂ri Siâi La A Zãai”

Lia-woo lɛ́lɛɛ-ŋa káa Táre-woo-ŋa su lóŋ-kaa-ɓela mɛni ma. Yɛ̂ɛ berei wúru tɔɔ a ɓɔlɔ yɛ̂ɛ berei dí gbíri lai, bere nɔ́ ɓé nĩ̂a-pɛlɛɛ téniŋ tɔɔ a dílôloŋ tãi káa la. Ya Ziova maa mɛni lɛ dîa a dílôloŋ tãi, tãi ta, da pâi Ziova fɛlii da kɛ́tɛ.

22:6

  • Nĩ̂a-pɛlɛɛ tɔɔ a ǹɛ́lɛɛ a tãi támaa siɣe, gɛ ɓo ŋɔ́nɔ a tíi kpanaŋ

  • Fɛ̂ɛ lóŋ-kaa-ɓela tûa-pere é kɛ́ a mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ dílônii mɛni ma. É tee nyíti ma, fɛ̂ɛ dí tãi siɣe dí mɛni ŋá-lɛ́ dîa, dí dília-woo ɓó, dí dí fɔrɔ, dí ŋɔ́nɔ díkula-maa kɛ

22:15

  • Lóŋ kula-maa kɛ́ɛ sukulai ɓa, I dɔɔ a wɛli-kɛ-maa pere nyii pâi ŋɔkili-ŋa-siai sãai

  • Nĩ̂a-pɛlɛɛ kélee kula-maa kɛ pere fé tɔnɔ