Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Ŋweei 31-Bɔrɔŋ-kpalai 6 2016

TÁRE-WOO-ŊA 22-26

Ŋweei 31-Bɔrɔŋ-kpalai 6 2016
 • Ŋulei 88 da Ɣâla Fɛliɛ

 • Goyâŋ Láa Ɓó Wooi (Mîni 3)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

 • Sɛŋ Lɛ́ Lôloŋ Ma A Berei A pɔ̂ri Siâi La A Zãai”: (Mîni 10)

  • Tá 22:6; 23:24, 25—Nîa-pɛlɛɛ tɔɔ a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-wooi a pá a lii-nɛ̃ɛ da lii-laa dípɔ, é gɛ́ dí mɛni-kpɛtɛɛ lɛ́lɛɛ kɛ́ díkɛ-ɣeniɛi su (w08-E 4/1 16; w07-E 6/1 31)

  • Tá 22:15; 23:13, 14—Gaayɔɔ̂i su, “kula-maa kɛ̂” ɓa m̀ɛnii kélee lóŋ-kaa-ɓela da pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ dí dinĩ̂a-pɛlɛɛi téniŋ tɔ́ɔ (w97-E 10/15 32; it-2-E 818 ¶4)

  • Tá 23:22—Nyáŋkpa-ŋa da pɔri táre sɔlɔ ɓói díkaa-ɓela yêei (w04-E 6/15 14 ¶1-3; w00-E 6/15 21 ¶13)

 • Mɛni-ŋuŋ-ŋa Kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi Su A Gbanaŋɔɔ: (Mîni 8)

  • Tá 24:16—Dáre-wooi ŋí a kpɔŋ maa tɛɛ léŋ kúpɔ à gɛ́ɛ kú kútɔɔi kpanaŋ vúlu-laa gbakpa-fúlɔi su? (w13-E 3/15 4-5 ¶5-8)

  • Tá 24:27—Dáre-wooi ŋí sukulai ɓa lé? (w09-E 10/15 12 ¶1)

  • Lé ɓé Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni ma nɔ́ɔ-kuui ŋí sui è nɛ ḿa é pîlaŋ Ziova ma?

  • Lé mɛni ɓé ŋá maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi nóno mɛni mai su nɔ́ɔ-kuui ŋí sui, nyii ŋa pɔri nɛ̂i nûa dîa ŋâla-woo-ɓo tíi sui?

 • Ŋâla-kɔlɔ-kpuai Nóno Mɛni Mai: (Mîni 4) Tá 22:1-21

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

 • Ya Ǹúui Káa A Tãi M̀aa-ŋuŋ: (Mîni 2) Gɔlɔ-kpuai a nûa teniŋ tɔɔ JW.ORG fãa mai—Ɣâla-woo ɓó a tãi ífe gbɛtɛ ní la íkili-ŋa à gɛ́ɛ I ɣâla-woo ɓo.

 • Lene-pôlu Naa-kaa: (Mîni 4) Gɔlɔ-kpuai a nûa teniŋ tɔɔ JW.ORG fãa mai—Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ lene-pôlu naa-kaa mɛni ma. Naa pôlu ma, viloi, Lé Mɛni Ɓé Ǹɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri? lɛ́ I lɛ́ɛ pâi íwóo ŋuŋ laai.

 • Ɣâla-kɔlɔ Ŋá-lɛ́ Pere: (Mîni 6) lv-E 179-181 ¶18-19

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

 • Ŋulei 101

 • Ya Tíi Kɛ́i A Gɔlɔ-kpuai A Nûa Teniŋ Tɔɔ JW.ORG Fãai Mai?”: (Mîni 15) Kpɔŋ-mɛni-ɓoɔ. Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ viloi lɛ́, gɛ̀ ní, lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai zui dîa. Ŋâla-woo-ɓo ɓelai fɔrɔ à gɛ́ɛ dí lí a gɔlɔ-kpuai ŋí ta a tãi kélee.

 • Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: (Mîni 30 ) kr-E ŋuŋ 3 ¶1-12, naa 30-31

 • M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Kú Maa-kɔ̂rii Kili Too Ǹûai Ŋa, I Lono A Gbua É Pîlaŋ Nɔ́ɔ-kuu Ninai Ŋɔ̂i Ma (Mîni 3)

 • Ŋulei146 da Ɣâla Fɛliɛ

  Nyíŋi é lɛɛ íkili ŋa: Nɛɛ naa ǹûai dí díwóli tɔɔ ŋule-wooi ma, gɛ̀ ní, kôrai-toli-kpɔŋ é ŋulei too gîe ma.