Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | TÁRE-WOO-ŊA 12–16

Táre Sɔlɔ Boɔ Lɛ́lɛɛi É Tɛɛ Gôo Ma

Táre Sɔlɔ Boɔ Lɛ́lɛɛi É Tɛɛ Gôo Ma
GÁA

Lé ɓé Ɣâla ŋɔtárei lɛ́lɛ é tɛɛ sɛŋ kélee mai? Ǹɛ́lɛɛi kpɛ́ni fêi, a nâmu ŋuŋ maa ɓo tûa-pere nyɔŋ yêei, é ŋɔfúlu-laai su kôya. A ŋɔ́nɔ gɛ dûa-pere da nono pere kɛ ɓo a ǹɛ́lɛɛ.

Táre a kúmaa-kɔ̃ɔ su-mɛni kɛ́tɛ yêei

16:18, 19

  • Táre-nuu è gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ Ziova ɓé táre kélee ŋuŋ káa nyêei

  • Maa nɛ̃̂ɛi diai mɛni lɛ́lɛɛ támaa kɛ́i kpaa tíi támaa káa díyêei kôrai-toli-kpɔŋ sui, dí díkpîŋ mɛi káa à gɛ́ɛ dífe kɛ́tɛ díkpîŋ ŋɛ́i

Táre a núu lono pere lɛ́lɛ

16:21-24

  • Táre-nuu a mɛni lɛ́lɛɛ kaa marâŋ gbonôi, é lono a ǹɛ́lɛɛ é pîlaŋ dîa

  • Táre woo-ŋa fa kɛ a vãa, kɛ́lɛ, da núu líi kula, nɛ̃ɛ núu wólii yɛ̂ɛ kɔ̃́iŋ-wulɔ