Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | Táre-woo-ŋa 7-11

“Ífe Nɛɛ Naa Ílii É Pene”

“Ífe Nɛɛ Naa Ílii É Pene”

Ziova ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai da kúmaa kɔ̃ɔ. À gɛ́ɛ kú mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓó zu, fɛ̂ɛ kú dɔ̂ŋ-ŋai ŋí maa mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ kúlíi su. (Tá 7:3) Ziova fɛli nuu a nɛɛ naa níi a pene, va kɛ a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ Sêtɔŋ é zoŋ ŋɔlɛ́ɛ mɛni-ŋai sârai. Táre-woo-ŋa ŋuŋ 7 è lono é pîlaŋ nyáŋkpa tɔnɔ ma nyii nɛɛ naa níi é moo. Lé ɓé kwa pɔri maa-kɔ̂rii ŋɔpɔara-mɛni-ma-ŋai sui?

 • Sɛŋ kaa

  7:10

 • Lɛɣɛɛ sɛŋ ma

  7:13

 • Sɛŋ kɔɔŋɔɔ a ínɛ́ŋ

  7:14

 • Sɛŋ kúŋ mɛniɛ

  7:17

 • Sɛŋ tíŋ mɛniɛ

  7:21

 • Setɔŋ a kɔ́ à gɛ́ɛ é kú kúla Ziova pôlu bere sîi lɔ́ɔ-luui ŋí su. A gɛ kú mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ Ziova ŋɛ́i

 • Táre da mɛni-ŋa-káa da pâi kpɔŋ maa tɛɛi kúpɔ à gɛ́ɛ kú m̀ɛni-ŋai kɔ́lɔŋ nyii mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛ a pa la kúpɔi, gɛ̀ ní, kú kúpôlu fé mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛ ma