Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 19

Gbɛ̂ɛ Ɓa Ǹyée-mu-nuu Sã́a Táreɛ̂i?

Gbɛ̂ɛ Ɓa Ǹyée-mu-nuu Sã́a Táreɛ̂i?

Kwa mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓó m̀ɛni-ŋai su kwa maa-kɔ́ri Ŋâla-kɔlɔi sui

Yîsɛ é lɛɛ pa saai, è lóno ŋɔpôlu-ɓelai ǹáaŋ pɔ́ dítee-tee-kwaa ma—Pitɛ, Zĩi, Zɔ̂ŋ da Aŋdulu. È lóno dípɔ é pîlaŋ ŋ̀ɛ́i-kɛ-maa-ŋai dîa pa kɛ́i bá-tãi ma a ŋéniɛi kpɛɛ ŋa. Gɛ́ɛ lónoi é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ŋí diai, è m̀arê-kɛ́i ŋí kɛ nyɛɛi: “Gbɛ̂ɛ ŋaŋ ɓa ǹyée-mu-nuu sã́a táreɛ̂i, nyii ŋɔnuu-namui è zèe ŋɔpɛ́rɛi mu-ɓelai mɛi à gɛ́ɛ è díŋá kɔ́ŋ tãi mai?” (Maafîu 24:3,45; Mâki 13:3,4) Yîsɛ è mò dîa à gɛ́ɛ ee gáa a “dí nuu-namui,” a pâi núu-kpulu seei nyii pâi Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i ŋɔpôlu-ɓelai dîa a ŋéniɛi kpɛɛ ŋa tãi. Kɛ́ɛ, gbɛ̂ɛ-ni ɓé kɛ pa kɛ́i a ǹyée-mu-nuui ŋí?

Nya ɓa ǹûai pâi liî ɣâla-taai díkpulu loŋ. “Ǹyée-mu-nuui” ŋí ɓa Ǹúu-pɔlɔ-ŋai Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa tuɛi. Ǹyée-mu-nuui ŋí ɓé a Ziova ŋɔnûai ŋá kɔ́ŋ tãi ma. Nyaŋ kúkili káa ǹyée-mu-nuu sã́a táreɛ̂i ŋí ma à gɛ́ɛ gɛ “mii-sɛŋ tɛɛ [kú] pɔ́ a tãi lɛ́lɛɛ.”Lûu 12:42.

Nya ɓé Yîsɛ è zee ǹyéeì sãai kélee mɛi. (1 Temete 3:15) Yîsɛ è tíi kɛ́tɛ tɛɛ ǹyée-mu-nuui ŋí pɔ́ à gɛ́ɛ e gɛ. È zèe Ziova ŋɔkpɔŋ-gîe-mai melai nyii nɔii mai mɛi; à gɛ́ɛ e zãai kélee kôrai-toli-kpɔŋ yéeì mɛi káa, e Ŋâla-woo-ɓó tíi teniŋ tɔɔ, e Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ kwa. Nyaŋ à gɛ́ɛ e zãai tɛɛ kúpɔ kwa ŋwɛ̂lii a tãi lɛ́lɛɛi, “ǹyée-mu-nuu sã́a táreɛ̂i” a ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa tɛɛ kúpɔ nyii-ŋai máŋ kwa dɛɛ nûa pɔ́ ŋâla-woo-ɓó tíi su. A ŋɔ́nɔ Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ kwa kúkoyâŋ-ŋai da kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su.

Ǹyée-mu-nuui ŋí sã́ai kpɛ́ni fêi, a dɔ̃yâi lɛ́ Ŋâla-kɔlɔi su, gɛ Gâloŋ-laai maa tuŋ lɛ́lɛɛ ɓó nûa dîa. Dáreɛ̂bi kpɛ́ni fêi, a zãai kélee Kôrai yéeì nɔii mai mɛi káai a nɛ́lɛɛ. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 10:42) Ziova a lûa laai ǹyée-mu-nuui ŋɔtíi ma à gɛ́ɛ e ɓûu ɓó. Gɛ̀ ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛ bɔ́ à gɛ́ɛ e Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ kwa.Azaya 60:22; 65:13.

  • Gbɛ̂ɛ ɓa ǹúu-kpului Yîsɛ è zèe à gɛ́ɛ e Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ ŋɔpôlu-ɓelai diai?

  • Ǹyée-mu-nuui ŋí sã́a pere kɛ́ɛi léŋ? Nyaŋ dáre pere kɛ́ɛi léŋ?