Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 20

Lé Tíi Ɓé Ǹúu-pɔlɔ-ŋai Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai Ŋéniɛi Gwaa-kélee Laa-tuɛi Da Gɛ́i Sâa?

Lé Tíi Ɓé Ǹúu-pɔlɔ-ŋai Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai Ŋéniɛi Gwaa-kélee Laa-tuɛi Da Gɛ́i Sâa?

Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee laa tuɛ-ɓelai kɛ́ zia-ɓelai dítãi ma

Da ŋworɛ̂-woo-kɔlɔi lónoi nyii kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee laa tuɛ-ɓelai dí dɛɛi

Zîsɛ saai pôlu ma, “zia-ɓelai da ǹúu-pɔlɔ-ŋai kɛ Zerusâlɛŋ,” ɓé kɛ́ a kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee laa tuɛ-ɓela. Dîa ɓé da kaa m̀ɛni-ŋai lɛ́ à gɛ́ɛ kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee dí gɛ. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 15:2) Dí lɛɛ pâi mɛni ta ŋuŋ laai, da Ŋâla-kɔlɔi lóno fúlɔi dí m̀ɛnii káa è mò é pîlaŋ m̀ɛnii ma da môi. E tee nyíti ma, da nɛ̀ɛ naa à gɛ́ɛ mɔ̂leŋ maa waai e díteniŋ tɔɔ. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 15:25) Bere nɔ́ ɓé ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi da gɛ la sâa.

Dîa ɓa ǹúu-kpului nyii Ɣâla è dí siɣe ǹî̃a-mɛni kɛ mɛni ma. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi dí Ŋâla-kɔlɔi kɔ́lɔŋ kpɔ́ a nɛ́lɛɛ. Dîa ɓé da m̀ɛni-ŋai lɛ́ à gɛ́ɛ kúkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee dí gɛ. Nyaŋ da m̀arê-kɛi-ŋai kélee sukula, kwa gɛ é pîlaŋ Ɣâla mɛni mai. Da koyâŋ too lɔ́ɔ-kuu kélee à gɛ́ɛ dí lóno é pîlaŋ berei ma da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee pɔ́. Yɛ̂ɛ berei è wɔlɔ kɛ la zia-ɓelai dítãi mai, bere nɔ́ ɓé ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi da gɛ la. M̀ɛni-ŋai gáa a Ɣâla nî̃a-mɛni da ŋwɛ̂li à gɛ́ɛ kú díkɛi, da mò kwa worɛ̂-woo-kɔlɔ su, sakîu mɛi-ɓelai da kúɓarâŋ kôrai-ɓelai dakpɛ́ni-ŋa sârai. Nyíŋi a kú kɛ-zu-tɔnɔ kúkili-ŋa-siai da kúɣâla tíi-ŋai su. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 16:4,5) Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi ɓé ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai kwa Ɣâla mɛni maa-kɔ́ri zui kpɛtɛɛ [da bɔ̃yɛɛ] laa-tuɛ. Da ŋɔ́nɔ kúlii kula woo ɓo à gɛ́ɛ kú Gâloŋ-laai maa tuŋ lɛ́lɛɛi ɓó mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ. E tee nyíŋi ma, dia ɓé da zinâai see à gɛ́ɛ dí kɛ kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔtíi-ŋai laa-tuɛ.

Da m̀ɛni-ŋai kɛ Ɣâla ŋɔmɔ̂leŋ a díteniŋ tɔɔ à gɛ́ɛ dí gɛ́i. Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi da m̀ɛni-ŋai kɛ Ziova da Zîsɛ da ŋwɛ̂lii dí gɛ́i. Kpɛ́ni fêi, dí gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ wala-walalaa káa Ziova yéeì núu kélee mɛi nyaŋ Zîsɛ ɓa kôrai-toli-kpɔŋ ŋuŋ [da mɛi-nuu]. (1 Kɔleŋtiɛŋ 11:3; Ifisiɛŋ 5:23) Ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi dífa díkpîŋ siɣe a kôrai-toli-kpɔŋ mɛi-ɓela. Dîa, da ǹûai kélee pâi liî ɣâla-taai “da lɛɛ M̀ála-loŋ [Zîsɛ] pôlu dí lí ɓɛ́i kélee a li naai.” (M̀ɛni-lɛɛi 14:4) Nyaŋ ǹúu-pɔlɔ-ŋai kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛi líi a nɛ̃ɛ kwa Ɣâla fɛli dí mɛni ma.

  • Zîsɛ saai pôlu ma, gbɛ̂ɛ-ni ɓé kɛ a Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee laa tuɛ-ɓelai?

  • Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa-kélee laa-tuɛ-ɓelai sâa, da nɛ̀ léŋ à gɛ́ɛ da ŋwɛ̂lii Ɣâla e díteniŋ tɔɔ?