Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 16

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Díkpɔŋ Maa-ɓelai Da Gɛ̀ Kôrai-toli-kpɔŋ Sui?

Lé Tíi Ɓé Kôrai-toli-kpɔŋ Laa-tuɛ-ɓelai Díkpɔŋ Maa-ɓelai Da Gɛ̀ Kôrai-toli-kpɔŋ Sui?

Mînyama

A lono tɛɛi goyâŋ su

Ŋâla-woo-ɓó koyâŋ

Da Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi maa kpɛtɛi

Ŋâla-kɔlɔi è lóno é pîlaŋ sinâa kpulu feerɛ ma nyii-ŋai díkaa a Kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔtíi mɛi-ɓelai. Dîa ɓai “Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai.” (Felepiɛŋ 1:1; NW) Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela támaa da díkpɔŋ maa-ɓelai díkaa kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai ŋéniɛi gwaa kélee su. Kɛ́ɛ, lé tíi ɓé kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai da gɛ̀ kûɛi?

Da kpɔŋ maa tɛɛ kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai pɔ́. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai díkaa a nûa nyii-ŋai da ɣâla mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ. Díkaa a tíi kpanáŋ-kɛ-ɓela da ǹûai nyii núu a gili kɛ dîa. Dí tani-ŋa díkaa a nyáŋkpa-ŋa dani díkɛ ɓó a nûa pɔlɔ-ŋa. Nyaŋ da tíi pɛ́lɛpɛlɛɛ támaa kɛ kôrai-toli-kpɔŋ su. Nyíŋi a kpɔŋ maa tɛɛ gbɔŋ-gîe-mai laa-tuɛ-ɓelai pɔ́ à gɛ́ɛ díŋɛ́i é kɛ́ zɛŋ-lɛ́ tíi da kôrai-toli-kpɔŋ mɛi káa ma.

Da tíi pɛ́lɛpɛlɛɛ támaa kɛ́ kôrai-toli-kpɔŋ su. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai dani díkaa a ɛtɛ̃nɛ-ŋa. Ɛtɛ̃nɛ ɓa ǹúui a ǹûai da pá kúkoyâŋ sui sɛ́rɛ ɓó é dímaa-yenii lɛ́ dîa. Dani da kɛ ǹúu-woo-su kɛ́tɛ kɔlii da ŋwule-too kɔlii mɛi. Dani díkɛ ɓó a ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai ŋá-kɔlɛ ɓela; daŋa kpîŋ díkaa Kôrai-toli-kpɔŋ ŋɔkâpai mɛi. Dani-ŋa da ɓɛ́i lɛ à gɛ́ɛ kôrai-toli-kpɔŋ su ɓela dí ɣâla-woo ɓó naa. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai da ŋɔ́nɔ kpɔŋ kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai dîa Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi maa kpɛtɛ mɛni ma. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai da ŋɔ́nɔ díkpɔŋ maa-ɓelai tani-ŋa marê-kɛ́ à gɛ́ɛ dí kpɔŋ maa tɛɛ ǹúu pɔlɔ-ŋai pɔ́ kôrai-toli-kpɔŋ sui. Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai da díi-ŋai kélee da dɛɛ dípɔi kɛ a dílii. Nyíŋi a gɛ́ gbɔŋ-gîe-mai su ɓela dí ɓaa-kɛ-maa tɛɛ dípɔ.1 Temete 3:13.

Da mɛni lɛ́lɛɛ támaa kɛ́ nyii gáa a pɔ́ɔ-kɔɔŋ kú mɛni ma. Ǹûai da dí kɛ́ a Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai ɓa ǹûai da tûa a nɛ́lɛɛ mɛni kélee su yɛ̂ɛ kôrai-nuu. Tãi dakɛ lono tɛɛi la goyâŋ sui, da kɔ́ à gɛ́ɛ dí kúlaa-lai su kpanáŋ. Berei da kɛ́ la ŋâla-woo ɓó mɛni láa-tuɛi, a kúlii kula à gɛ́ɛ kú ɣâla-woo ɓó. Kpɛ́ni fêi, da Kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai wóo mɛni dí m̀ɛni-ŋai kɛ́ da mò diai, a pá a lii-nɛ̃ɛ da woo-kɛ-zu tɔnɔ kôrai-toli-kpɔŋ su. (Ifisiɛŋ 4:16)Da kànaŋ díi lɛ́lɛɛ kɛ́ɛ ŋí ma, gɛ̀ ní, dia máŋ da pɔri kɛ́i a kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓela tínaa-tuɛ-pere.

  • Maa nɛ̂̃ɛi kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai tûa-pere e kɛ léŋ?

  • Lé tíi ɓé kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-ɓelai díkpɔŋ maa-ɓelai da gɛ̀ kôrai-toli-kpɔŋ sui?