Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 26

Kwa Pɔri Kpɔŋ maa Tɛɛ Pere Kɛ́i Léŋ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi Mu Da M̀aa Kpɛtɛ Mɛni Ma?

Kwa Pɔri Kpɔŋ maa Tɛɛ Pere Kɛ́i Léŋ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi Mu Da M̀aa Kpɛtɛ Mɛni Ma?

Ɛtonîa

Ziŋbabuo

Moŋgoliya

Pɔto-liko

Ɣâla láa maa waai káa Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai Díkâloŋ-laa Pɛ́rɛi kélee ma. M̀ɛni ma, maa nɛ̂̃ɛi kú kélee kú kpɔŋ maa tɛɛ Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu kpɛtɛi da m̀aa kpɛtɛi à gɛ́ɛ naa e kɛ a nɛ́lɛɛ. Nyíŋi káa a mɛni lɛ́lɛɛ da mɛni kpanáŋ kpɛ́ni fêi, gáa a kúɣâla-tíi ta; nyaŋ a Ziova ŋɔfólo-laai maa tɛ́. Maa nɛ̂̃ɛi kú kélee kú díi ŋí kɛ.

Kpɔŋ maa tɛɛ Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu kpɛtɛi goyâŋ kpɛɛ ŋa. Kúkoyâŋ-ŋai kélee kpɛɛ ŋa, kwa kɔ́ à gɛ́ɛ kú Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu kɔɔ. E tee nyíti ma, kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai kélee da fólo tɔnɔ siɣe lɔ́ɔ-kuu kélee à gɛ́ɛ dí Díkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai mu da m̀aa kpɛtɛ. Da kôrai-toli-kpɔŋ laa-tuɛ-nuu kpaa máŋ díkpɔŋ maa-ɓelai dɔnɔ tɔɔ díi laa tuɛ, à gɛ́ɛ e díi-ŋai lɛ́ bɔ̃yɛɛi kɔlɔ ma gɛ mɛni ma. Tíi támaa káa naa gɛ mɛni ma, ǹûai tani da Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu kɔɔ, dí m̀u waa. Daŋa da zee sɛŋ-ŋai maa kɔɔ, dí zee pôlu a nɛ́lɛɛ, dani-ŋa da gbâki-ŋai su kpɛtɛ, daŋa dí wôna-ŋai maa kɔɔ dí zĩi nã́nɔɔ-ŋai kula. Ǹûai dani-ŋa kpîŋ da Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi maa kpɛtɛ, dí galai fala dí kala kɔɔ. Gɛ̀ ní, kóraŋ kélee, da fólo tɔnɔ siɣe à gɛ́ɛ dí Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu da m̀aa kpɛtɛ kpɔ́ a nɛ́lɛɛ. A pâi kɛ́i a nɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ kú pa a kúnî̃a-pɛlɛɛi díi-ŋai ŋí kɛ́ mɛni ma. Nyíŋi a gɛ dia máŋ ɓaa-kɛ-maa támaa é kɛ díyéeì é pîlaŋ ɓɛ́i kwa ɣâla mɛni maa-kɔ́ri naai ma.Ikilisiati 5:1.

Kpɔŋ maa tɛɛ zãai kélee garai kpɛtɛ mɛni ma. Kóraŋ kélee, kwa Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi da zãai kélee mui maa kpɛɛ a nɛ́lɛɛ; zu-pere da ŋene ŋa pere à kɛ̀ sɛŋ ta káa naa nyii garaai. Nyíŋi pôlu ma, kwa zãai nyii-ŋai kélee garaai kpɛtɛ. Kwa gɛ̀ tí kpɛ́ni fêi, kúfe ŋwɛ̂lii sɛŋ ta e kara kútɛi nyii pâi kú pui kâpa mɛni kɛ́tɛ su. (2 Kɔlɔnikɔ 24:13; 34:10) Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi káa a kwaa lɛ́lɛɛ ma ɣâla mɛni maa-kɔ́ri mɛni ma, mɛni ma, maa nɛ̂̃ɛi kú mu da m̀aa kpɛtɛɛ. Kwa kpɔŋ maa tɛɛ díi-ŋai ŋí kɛ́i, gɛ̀ ní, kwa nɛ̀ à gɛ́ɛ kú Ziova wɛ́li-ni da ɓɛ́i kwa vɛ́li naai. (Wule-woo-ŋa 122:1) Nyíŋi a Ziova ŋɔfólo-laai maa tɛ́.2 Kɔleŋtiɛŋ 6:3.

  • Lé mɛni ɓé kwa Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu da m̀aa kpɛtɛ lai?

  • Mí tãi ɓé kwa Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu da m̀aa kpɛtɛ lai?