Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 25

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Lai, Nyaŋ Kwa Dítɔɔ Pere Kɛ Léŋ?

Lé Mɛni Ɓé Kwa Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa Tɔɔ Lai, Nyaŋ Kwa Dítɔɔ Pere Kɛ Léŋ?

Bɔlevia

Nazîlia, Gâloŋ-laa Pɛ́rɛ pɔlɔi da Ninai

Taétii

Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi káa a ɓɛ́i kwa m̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ Ŋâla-taa Kâloŋ-laai mai, maa-kɔ́ri naai. Nyaŋ Gâloŋ-laai ŋí ɓé Zîsɛ a káa mɛni ɓo nûa dîa.Lûu 8:1.

Gáa a ɓɛ́i kwa dɔ̃yâi Ɣâlai maa mɛni maa-kɔ́ri naai. Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi mu ɓé kwa duŋ lɛ́lɛɛi é pîlaŋ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai ma ɓó pere maa-kɔ́ri naa. (Maafîu 24:14) Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ-pere da díkɛ-pere fé tɔnɔ, dani pɛ́lɛpɛlɛɛ, daŋa kpáyakpaya. Kɛ́ɛ da gélee tɔɔ nɔ́ a bɔriɛ ma. Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi tani-ŋa mu, kôrai-toli-kpɔŋ feerɛ kpaa saaɓa ɓé a koyâŋ too naa. Góraŋ-ŋai tɛɛ kuui ŋí sui, kú Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa nina ŋɔwala támaa tɔɔ [kwa dí ŋá-kɔlɛ vólo-kuui ma, kú Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa lɔ́ɔlu tɔɔ a fólo tɔnɔ]. Kú bɛ́rɛ-ŋai ŋí tɔɔ kpɛ́ni fêi, nûa támaa da pâi kúkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai su. Kɛ́ɛ, kwa nyíŋi kélee kɛ pere kɛ léŋ?Maafîu 19:26.

Kwa dítɔɔ a gbɔŋ maa kâpai kwa dɛɛ kútíi-ŋai kɛ mɛni mai. Kwa gbɔŋ maa kâpai tɛɛ kúekwâtai la, à gɛ́ɛ dí dɛɛ kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai pɔ́ nyii-ŋai ŋwɛ̂lii dí Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ nina tɔ́ɔ kpaa máŋ dí Gâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai nyii-ŋai garai kpɛtɛ la.

Kpɔŋ maa tíi-kɛ-ɓela ɓa Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ, kúfa dífela-fê. Lɔii-ŋuŋ támaa su, kwa Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai daŋa kpɔŋ díkîe ma à gɛ́ɛ díkɛ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ; kwa kɛ diai, Kâloŋ-laa Pɛ́rɛ Tɔɔ-ɓela. Ǹúu kpului ŋí da kpɔŋ maa tíi-kɛ-ɓela taŋa da lí kúkôrai-toli-kpɔŋ-ŋai su à gɛ́ɛ dí Díkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ. Lɔii tani-ŋa su, da núu-kpulu see Gâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ da gbɛtɛɛ laa tuɛ lɔii-ŋuŋ kpɛ̂kpɛɛ mɛi. Tɔ̃yâ ma, Gâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ tãi, kpɔŋ maa tíi-kɛ-ɓela nyii-ŋai díi kɔ́lɔŋ da kula kwaa takpɛ́ni ma, kɛ́ɛ, díi-kɛ-ɓelai dámaa ɣele ɓa ǹûai da Díkâloŋ-laa Pɛ́rɛi tɔɔi. Ziova ŋɔmɔ̂leŋ da berei ŋɔnûai da ŋɔtíi kɛ lai a dílii kélee, ɓa gɛ à gɛ́ɛ kú díi-ŋai ŋí kélee kɛ.Wule-woo-ŋa 127:1; Kolasiɛŋ 3:23.

  • Lé mɛni ɓé kwa kúɣâla-fɛli pɛ́rɛi kpaa ɣâla mɛni maa-kɔ́ri pɛ́rɛ-ŋai tóli la a Kâloŋ-laa Pɛ́rɛi?

  • Kwa kpɔŋ maa sɔlɔ ɓó léŋ à gɛ́ɛ kú Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai tɔɔ ŋéniɛi gwaa kélee?