Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 ZƐŊ LƐƐI 24

Mí Ɓé Kwa Kâpa Sɔlɔ ɓó Naai Ŋâla-woo-ɓó Tíi Kɛ Mɛni Ma?

Mí Ɓé Kwa Kâpa Sɔlɔ ɓó Naai Ŋâla-woo-ɓó Tíi Kɛ Mɛni Ma?

Nepal

Togo

Beletiŋ

Kóraŋ kélee, kúkpɔŋ-gîe-mai a Ŋâla-kɔlɔi da ɣâla-kɔlɔ-kpua ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa pɔ̃yɛ gɛ ŋ̀á-kɔlɛ. Kúfa nûa ɓâa-tee gɔlɔ-ŋai ŋí mɛni ma. Kwa ŋɔ́nɔ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋa da kúekwâta pɛ́rɛ-ŋa tɔ́ɔ kú kɛ dí maa kpɛtɛ. E tee nyíti ma, kwa ŋɔ́nɔ Bɛtɛlai-ŋa da misɔ̃ŋnalee-ŋa ŋɔwala támaa dísãa pɛlɛɛ yá kâpa tɛɛ dípɔ. Kwa ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa sãa tɛɛ kúɓarâŋ kôrai-ɓelai pɔ́ ɓɛ́i mɛni-kpɔlu a too naai. Kɛ́ɛ m̀arê-kɛ́i ɓai: Mí ɓé kwa kâpa sɔlɔ ɓó naai ŋâla-woo-ɓó tíi kɛ mɛni ma?

Kúfa kâpa kúla nûa dîa, kpaa kú pɛ̃nɛ pu. Tɔ̃yâ ma à gɛ́ɛ kú m̀ɛni-ŋai ŋí kɛ ŋâla-woo-ɓó tíi mɛni ma, gáa a kâpa támaa; kɛ́ɛ, kúfa kâpa kúla nûa dîa kpaa kú fɛli kɛ. Kóraŋ ŋuŋdɔ tɔnɔ da bôlu aâ naa tɛɛ, Watchtower è mò nyɛɛ, kú laai la à gɛ́ɛ Ziova káa kú pôlu díi ŋí su, mɛni ma kúkpɔŋ-gîe-mai “fé pâi wɔlɔ núu-kpune ta fɛlîi kâpa ma”—nyaŋ e siɣe tãi tí ma e too sâa ma, kúfe ta wɔlɔ núu ta fɛli ni!Maafîu 10:8.

Nûa da kpɔŋ maa tɛɛ kúɣâla-woo-ɓó tíi pɔ́ a sɛŋ nyii kélee a kúla dílii sui. Kúɣâla-woo-ɓó tíi wɛ́li káa nûa támaa dîa, maa mɛni ma, da sãa pɛlɛɛ tɛɛ a kpɔŋ maa díi ŋí kɛ mɛni ma. E tee nyíti ma, Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai dîa kpîŋ da dítãi, díwala-walalaai, díkâpai, da díyéeì sãa takpɛ́ni-ŋa tɛɛ Ɣâla nî̃a-mɛni kɛ mɛni ma. (1 Kɔlɔnikɔ 29:9) Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛ-ŋai mu da kúkpɔŋ kpáyakpaya-ŋai su, basí-ŋa káa naa à gɛ́ɛ ǹûai ŋwɛ̂lii dí kpɔŋ maa tɛɛ kúɣâla-woo-ɓó tíi pɔ́i da pɔri dí kpɔŋ maa sɛŋ tooi zu. Kpaa ya pɔri íkpɔŋ maa sɛŋ tɛɛi jw.org fãa ŋa. Kɛ́ɛ tãi támaa ɣele, gâpai kwa zɔlɔ ɓói a kúla nûa yéeì nyii kâpa támaa fé díyéeì. Yɛ̂ɛ berei è wɔlɔ kɛ lai tãi Zîsɛ è ǹûai káa la díkɛ sɛŋ-kao too zɛŋ-kao basí sui, è mò nyɛɛ, pɔɔ-nɛnî kôloɔ tɔnɔ nyii sɛŋ-kao kpua-kpua feerɛ too zui, è sɛŋ-kao támaa tɛɛ é tɛ́ɛ ǹûai kélee dîa. (Lûu 21:1-4) Mɛni ma, núu kélee a pɔri sɛŋ ta (kâpa loŋ) “laa kɛ́i” tãi kélee à gɛ́ɛ e doo basí su “yɛ̂ɛ berei è gbɛ̀tɛ lai gili-ŋai.”1 Kɔleŋtiɛŋ 16:2; 2 Kɔleŋtiɛŋ 9:7.

Kú laai la à gɛ́ɛ diai ŋwɛ̂lii dí ‘ɓaa-kɛ-maa tɛ́ɛ Ziova pɔ́ a sama-sãa é kula díkɔ̂liŋ sui’, a dílii kúla à gɛ́ɛ dí kpɔŋ maa tɛɛ ŋâla-woo-ɓó tíi pɔ́, à gɛ́ɛ ǹî̃a-mɛni e kɛ.Táre-woo-ŋa 3:9.

  • Lé ɓé kúkpɔŋ-gîe-mai kɛ a dakpɛ́ni ɣâla-mɛni kélee sámai?

  • Lé ɓé kwa gɛ a gbɔŋ maa kâpa-ŋai?