Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀arê-kɛ́ɛ-ŋai Ŋí Sukulai Kɔ́ri

M̀arê-kɛ́ɛ-ŋai Ŋí Sukulai Kɔ́ri
  1. Wɛli-kɛ-maa tɛɛi léŋ táre ma? (1 Kl. 8:1)

  2. Kwa pɔri kôrai-toli-kpɔŋ su-ɓela kponôi kpanani léŋ yɛ̂ɛ berei Ɣâla ŋɔnûai dí wɔ́lɔ gɛ lai? (Lo. 13:8)

  3. Kwa pɔri kúkpîŋ tɛɛi léŋ diai kwa ŋâla-wooi ɓó diai pɔ́? (1 Tɛ. 2:7, 8)

  4. Kwa pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ kôrai-toli-kpɔŋ ɓɔlɔ mɛni ma? (If. 4:1-3, 11-16; 1 Tɛ. 5:11)

  5. Kwa pɔri mɛni kélee kɛ́i léŋ wɛli-kɛ-maa su? (1 Kl. 16:14)