Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

I Laai La Mɔ̃lɛ-laa A Pâi Wɔ́lɔ Kpɛɛi?

I Laai La Mɔ̃lɛ-laa A Pâi Wɔ́lɔ Kpɛɛi?

Ya pɔri kɛ́i . . .

  • ôowei?

  • kpa?

  • tãi da?

 LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Ɣâla . . . a pâi díŋɛ́i ya kélee kɔ́ɔ̂i díŋɛ́i, nyaŋ saa-mɛni, mɔ̃lɛ-laa, wɔlɔ, kpaa máŋ mɛni-soli, fé ŋɔ́nɔ pa kɛi naa.”M̀ɛni-lɛɛi 21:3, 4, Contemporary English Version.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ ƁÔI NYÍŊI SU

Ya pâi gɔ́lɔnîi à gɛ́ɛ Ɣâla fa pa a mɔ̃lɛ-laa núu pɔ.Zĩi 1:13.

Ílíi a pâi nɛ̃ɛi kpɛ́ni fêi, Ɣâla a berei káai ya mɔ̃lɛi lai nyaŋ gbaaŋɔɔ̂i ímɛni ma.Zɛkɛrâya 2:8.

Kili-kɛ-zu a pâi kɛ́i íyêei à gɛ́ɛ mɔ̃lɛ-laa a pâi kpɛɛi.Ŋule-wooi 37:9-11.

 KWA PƆRI LAAI A M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni-ŋuŋ feerɛ mɛni ma:

  • Ɣâla fé mɔ̃lɛ-laa da wôya-mɛni wɛ́li-ni. Íkili-ŋa sia I bîlaŋ Eezuɛ-ŋai dítãi ma, berei è soli la Ziova ma tãi nûa díkɛ ŋɔnûai mɔ̃lɛi lai. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛi, Ɣâla líi è too pôlu kpɛ́ni fêi “dikɛ tûa nyɔ́mɔɔ-ŋa kɛ́i a ŋɔnûai.”M̀ɛni-saa ɓó-ɓelai 2:18, New World Translation.

    A soli Ɣâla ma a ŋánaa a nûa káa mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́i a díɓarâŋ. Gɔɔŋ-maa ɓa m̀ɛnii Ŋâla-kɔlɔi è m̀o nyɛɛ, “diai díyée káa núu paa mɛni sui” di ɓɛlɛ kpɛɛi Ziova koi.Táre-woo-ŋa 6:16, 17.

  • Ɣâla kpaaŋɔɔ̂i kúmɛni ma tɛ́itɛi. Ziova è núu-kpune ŋɔmɛni-solii da ŋɔmɛni-kpɔlui kɔ́lɔŋ é tɛɛ la dia kpîŋ dîa!2 Kɔlɔnikɔ 6:29, 30.

    Tãi kpua yée mu, Ziova a pâi mɔ̃lɛ-laa kpɛɛi núu kélee ma tɛ́itɛi ŋɔkâloŋ-laai sârai. (Maafîu 6:9, 10) Kɛ́lɛ, sâa, diai ŋwɛ̂lii dí nĩ̂a-mɛni kɛ́i, a díŋa-nɛnɛ.Dikɛ-mɛni-ŋai 17:27; 2 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 1:3, 4.

 ÍKILI-ŊA SIA I BÎLAŊ

Lé mɛni ɓé Ɣâla aâ nɛɛ la naa mɔ̃lɛ-laa kɛ́ niî nɔii mai?

Ŋâla-kɔlɔi e marê-kɛ́i ŋí su kula LOMAŊ 5:12 da 2 PITƐ 3:9 su.