Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

I laai la . . .

  • wɛli-kɛ-maa ɓé?

  • kâpa ɓé?

  • kpaa máŋ sɛŋ takpɛ́ni?

 LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI

“Diai da ŋ̀óo-ŋai ŋí mɛnii dí dûa kɛ́i, da pâi kɛ́i a dílii-nɛ̃ɛ!”Lûu 11:28, New World Translation.

LÉ MƐNI LƐ́LƐƐ ƁÉ YA PƆRI ZƆLƆ-ƁÔI NYÍŊI SU

Ya pâi kɛ́i wɛli-kɛ-maa su.Ifisiɛŋ 5:28, 29.

Ya pâi ɓaa-kɛ-maa siŋɔɔ sɔlɔ ɓôi.Ifisiɛŋ 5:33.

Ya pâi kɛ́i lii-see su.Mâki 10:6-9.

 KWA PƆRI LAAI A M̀ƐNI-ŊAI ŊÂLA-KƆLƆI A MÒI?

Ôowei, mɛni-ŋuŋ feerɛ mɛni ma:

  • Ɣâla ɓé káalaa kɔ́ɔ pîlaŋ. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛ, “káalaa kélee . . .dí laa-seei è kula Ziova Ɣâla yêei.” (Ifisɛŋ 3:14, 15, NW ) Nyíni sukulai ɓai, káayɔɔ kélee kaa ɣele ma kpɛ́ni fêi Ziova ɓé díkpɛtɛ. Lé mɛni ɓé ǹɛ́lɛɛi la à gɛ́ɛ kú nyíŋi kɔ́lɔŋ?

    Íkili ŋa sia I bîlaŋ nyíŋi ma: À kɛ̀ ya kɛ̀ mii-sɛŋ nɛ̃ɛ ta mii, íkɛ́ ŋa-nɛ̃ɛ kula, nyaŋ íkɛ́ ŋwɛ̂li I ŋíli-pere maa-kɔ́ri, gbɛ̂ɛ ɓé ya pɔri m̀arê kɛ́i—ŋíli-nuu, kpaa núu da kpɛ́ni? Tɔ̃yâ ma, ŋíli-nuu ɓé.

    Bere sîi tɔnɔ tí su, ya kɛ̀ ŋwɛ̂lii I m̀ɛni-ŋai kɔ́lɔŋ a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ pɔ́i, fɛ̂ɛ I maa-kɔ́ri Ziova yêei nyii káalaa kɔ́ɔ-pîlaŋ.Zɛnɛse 2:18-24.

  • Ɣâla kpaaŋɔɔ̂i káayɔɔ-ŋa mɛni ma. Gáa a táre mɛni à gɛ́ɛ káayɔɔ-ŋa dí Ziova ŋɔlia-wooi maa-kɔ́ri nyii gáa Ŋâla-kɔlɔi sui. Lé mɛni ma? “Kpɛ́ni fêi gbaaŋɔɔ̂i kámɛni ma.” (1 Pitɛ 5:6, 7) Káayɔɔ-ŋa maa mɛni káa Ziova líi su a gbanaŋɔɔ—nyaŋ, da díyée see ŋɔlia-wooi mu, a pâi kpɔŋ maa tɛɛi dípɔ a tãi kélee.Táre-woo-ŋa 3:5, 6; Azaya 48:17, 18.

 ÍKILI ŊA SIA I BÎLAŊ

Lé ɓé ya pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ íkɛ́ à surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ, nɛnî lɛ́lɛɛ, kpaa lèe-nuu da ǹâŋ-nuu lɛ́lɛɛi?

Ŋâla-kɔlɔi è m̀arê-kɛ́i ŋí su kula IFISIƐŊ 5:1, 2 da KOLASIƐŊ 3:18-21 su.