Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Mí Ɓé Kwa Pɔri Kɛ́-ɣeniɛ Ŋɔmarê-kɛ́i Kpàyakpaya-ŋai Sukulai Káai Naai?

Mí Ɓé Kwa Pɔri Kɛ́-ɣeniɛ Ŋɔmarê-kɛ́i Kpàyakpaya-ŋai Sukulai Káai Naai?

I laai la dísukulai káa . . .

  • nûa pɔlɔ-ŋa yêei?

  • kɔlɔ-kɔ́lɔŋ-ɓela yêei?

  • kpaa Ŋâla-kɔlɔi su?

 ŊÂLA-KƆLƆI PƆ̃YƐ-ƁELAI DƆNƆ È WƆ́LƆ MÒ ƔÂLA MÀ

“Ńdáre tɔ́ɔ . . . Íwóoi káa a tɔ̃yâ.”—Ŋule-wooi 119:144, 160, New World Translation.

Ŋâla-kɔlɔi káa núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa dímarê-kɛ́i-ŋai sukulai.

Yá máŋ, ya ŋwɛ̂lii é ímarê-kɛ́i-ŋai su kula?

À gɛ́ɛ I marê-kɛ́i támaa su kulai káa vãai ŋa, lí jw.org®.

Mɛni támaa LÓNO ŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ kɔlii fãa ŋa

 M̀ARÊ-KƐ́I KPÀYAKPAYA-ŊAI ŊÍ NÊNƐ ƁÉ YA ŊWƐ̂LII I ZUKULAI KƆ́LƆŊ?

  • Ŋéniɛi a pâi kɛ́i léŋ tínaa-tuɛ-pere?

  • I laai la mɔ̃lɛ-laa a pâi wɔ́lɔ kpɛɛi?

  • Zaa-ɓelai da pɔri dímu siɣei saa yêei díkɛ ŋɔ́nɔ ɣele ma?

M̀arê-kɛ́i-ŋai ŋí sukulai káa vãai ŋa jw.org.

(Lí BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)