Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 1

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi?

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi?

1. Lé tuŋ ɓe kula Ɣâla yéeì?

Ɣâla a ŋwɛ̂lii núu-kpune e fúlu-laa ŋáa-nɛ̃ɛ kula nɔii ma. E nɔii kpɛ́tɛ da zu sɛŋ-ŋa kélee, kpɛ́ni fêi e núu-kpune wɛ́lini. Tãi kpua yée mu, a pai mɛni lɛ́lɛɛ kɛi núu-sîi kélee mi ŋeniɛi gwaa kélee. A pai núu-kpune ŋuŋ-maa-ɓoi mɔ̃lɛ-laa yéeì.​—Zɛlemaya 29:11 Lóno.

Gɔ̂mɛnɛ ta fé ta wana-lɔɔ mɛni, kɔlɔ-fela da saa kpɛɛ ní. Kɛ́lɛ, tuŋ lɛ́lɛɛ káa naa.Tãi kpua yée mu, Ɣâla a pai ŋeniɛi su gɔ̂mɛnɛ-ŋai kélee su-karai é ŋɔgɔ̂mɛnɛi see di pɔ́ɔŋa. Ŋɔgɔ̂mɛnɛi mu ɓela da pai kɛi lii-see su, di kɔlɔi ponoɔ.​—Azaya 25:8; 33:24; Danîa 2:44 Lóno.

2. Kú duŋ lɛ́lɛɛi mɛni siɣe a gbanaŋɔɔ lé mɛni ma?

Mɔ̃lɛ-laa a pai kpɛɛi à kɛ́ Ɣâla a sɔnyɔ̂ŋ ɓela su-kara nɔii ma. (Zɛfɛnâya 2:3) Mi tãi ɓe nyíŋi a pai kɛi la? M̀ɛnii nyɔ́mɔɔ-ŋai sâa kɛi a núu-kpune, Ŋâla-kɔlɔi e wɔlɔ m̀o naa-tuɛ. M̀ɛnii nyɔ́mɔɔ-ŋai ŋí da nɛi à gɛ́ɛ Ɣâla ŋɔtãi é sɔnyɔ̂ŋ ɓela su-kara aâ lɛɣɛ.​—2 Temete 3:1-5 Lóno.

3. Lé ɓe kwa pɔri gɛi?

Maa nɛ̃̂ɛi kú Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri. Ŋâla-kɔlɔi káa yɛ̂ɛ kɔlɔ nyii kula wɛ́li-kɛ-maa nâŋ yéeì. A berei lɛ́ kwa pɔri kɛ́-ŋeniɛ lɛ́lɛɛ kɛi la sâa da wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓói la tínaa-tuɛ-pere. Tɔ̃yâ ma nûa dani-ŋa dife pai ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri. Kɛ́lɛ, tãi Ɣâla aâ gono tee lai à gɛ́ɛ a pai mɛni lɛ́lɛɛ támaa kɛi kuɛi, kúfe nɛɛ naa núu da fé kú kpera Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri.​—Táre-woo-ŋa 29:25; M̀ɛni-lɛɛi 14:6, 7 Lóno.