Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Berei Gɔlɔi Ŋí A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi La Ípɔi

Berei Gɔlɔi Ŋí A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi La Ípɔi

Gɔlɔi ŋí a pai kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ à gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri. Gɔlɔ-ŋuŋ ŋai kélee su, marê-kɛi-ŋa káa naa bɔ̃yɛ a dɛyɛɛ; ya pai disu-kulai káai ŋâla-kɔlɔ kpuakpua-ŋai su ŋ̀óo-ɣɛli-kpulu-ŋai kpɛɛ ŋá.

Ya Ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai ŋí lóno, disu káa a ǹɛ́lɛɛ I berei káa di marê-kɛ́-ŋai su-kula lai. Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dɔnɔ da a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ipɔ i Ŋâla-kɔlɔ kpua-ŋai ŋí ŋá káa ma.​—Lûu 24:32, 45 Lóno.

E lɛ́ɛ ikili-ŋa: Gɔlɔ-ŋai kélee kwa lónoi e pîlaŋ diai gɔlɔi ŋí sui, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai ɓa bɔ̃yɛ ɓela.