Duŋ Lɛ́lɛɛi Nyii Kula Ɣâla Yéeì!

Le tuŋ ɓe kula Ɣâla yéeì? Kwa pɔri laai la lé mɛni ma? Gɔlɔ-kpuai ŋí a pɔri marê-kɛɛ-ŋa sukulai é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔi ma.

Berei Gɔlɔi Ŋí A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛi La Ípɔi

Gɔlɔ-kpuai ŋí a pai kpɔnii ya I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri. Berei káa ya pɔri ɣâla-kɔlɔ-kpua kɔ̂rii la Iɣâla-kɔlɔi sui.

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi?

Duŋ kula Ɣâla yéeì maa-kɔ́ri, M̀ɛini ɓe kú duŋ lɛ́lɛɛi mɛni kɛ a gbanaŋɔɔi, da m̀ɛnii ya pɔri gɛi.

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâi Ɣâlai?

Ɣâla láa ɓa gbɛ̂ɛ, gbáaŋɔɔ̂i kú mɛni ma?

Duŋ Lɛ́lɛɛi Ŋâla-kɔlɔi Sui È Kula Ɣâla Yêei?

Lé ɓa pɔri nɛi kûa à gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi è kula Ɣâla yéeì?

Gbɛ̂ɛ Ɓa Yîsɛ Kôrai?

M̀ɛnii maa-kɔ́ri Zîsɛ è saa la, lé ɓa m̀aa-tee-seŋ è dɛɛ kúmɛni mai, da Lé ɓe gáa sâa gɛ́i ɣâla-taa.

Lé Ɓa Ɣâla Kpɛ́tɛ-mɛni É Pîlaŋ Nɔii Ma?

Ŋâla-kɔlɔi è m̀ɛnii lɛ́ Ɣâla e nɔii kpɛ́tɛ mɛni ma, tãi mɔ̃le-laa a pai kpɛɛi la, da berei a pâi ǹɔii kɛ́i la a paredai diai pâi kɛ́i naai dímɛni mai.

Lé Kili-kɛ-zu Ɓe Zaa-ɓelai Yéeì?

Kwa saa lé ɓe a kɛ́ a kûai? Diai daâ saai, da pâi wɔ́lɔ dímu-siɣei saa yêei?

Lé Ɓa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai?

Gbɛ̂ɛ ɓa Gâloŋ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai mɛi, Lé ɓe Gâloŋ-laai a pâi gɛi?

Lé Mɛni Ɓe Ɣâla Aâ Nɛɛ La Naa Mɛni Nyɔ́mɔɔ Kɛ́ɛ Da Mɔ̃lɛ-laa Dikáa La Nɔii Mai?

Sɔnyɔ̂ŋ kɔ́ɔ e pîlaŋ léŋ, nyaŋ, le mɛni ɓé Ɣâla fé niî gbera ní lai, I laai la a pâi wɔ́lɔ kpɛɛi?

Íkáayɔɔi A Pɔri Lii-nɛ̃ɛ Sɔlɔ Ɓói Léŋ?

Ziova nyii gáa a ǹii-nɛ̃ɛ Ɣâlai a ŋwɛ̂lii káayɔɔ-ŋa líi e nɛ̃ɛ. Nia-wooi Ŋâla-kɔlɔi su nɛnî káa surɔ̂ŋ, surɔ̂ŋ káa nɛnî, lóŋ-káa-ɓela da nî̃a-pɛlɛɛ mɛni ma maa-kɔ́ri.

Ya Pɔri Dɔ̃yâi Ɣâla-mɛnii Kɔ́lɔŋ Pere Kɛi Léŋ?

Tɔ̃yâ Ɣâla-mɛni tɔnɔ nɔ́ ɓe naa dɔ̃yâi Kôrai-ɓelai dikáa zu? Mɛni-ŋuŋ 5 káa nyii a pɔri kpɔŋni ya I dɔ̃yâi ɣâla-ɓelai kɔ́lɔŋ

Lé Mɛni Ɓe Ɣâla Ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai Da Gɛ̀ Kûɛi?

Zîsɛ e m̀ɛnii lɛ́ ǹɛ̂lɛɛi la à gɛ́ɛ Ɣâla e kú tare tɔɔ, e kúmɛi káa, da tɔ̂ŋ feerɛ nyii di tɛɛi dɔ̂ŋ-ŋai kélee diai.

Ya Pɔri Lɛɣɛi Léŋ A Ɣâla?

Gáa à kɛ̀ Ɣâla a ŋ̀óli tɔ́ɔ núu kélee fɛli-wóo ma, berei kwa pɔri vɛlii la, da berei kwa pɔri lɛɣɛi la a Ɣâlai.

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi E Pîlaŋ Ɣâla-mɛni Mai?

Ílaai la ɣele ta a pa pai nyii núu kélee a pâi kɛ́i zu tɔnɔ díkɛ dɔ̃yâ Ɣâla tɔnɔi fɛli?

Kpɔŋ-gîe-ma Káa Ɣâla Yéeì Lé Mɛni Ma?

Berei káa dɔ̃yâi Kôrai-ɓelai dikáa la zu tɔnɔi.

Ífe Kpera Lé Mɛni Ma?

M̀ɛni-ŋai I dí kɔ́lɔŋ é pîlaŋ Ɣâla ma da Ŋâla-kɔlɔi, ya kpɔŋ léŋ la nûa dîa? Ya laoi-laa lɛ́lɛɛ kɛ léŋ a Ɣâla?