Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ARÊ-KƐI 8

I Laai La Ɣâla Ɓé Gɛ́i Kúkɛ Mɔ̃lɛi?

I Laai La Ɣâla Ɓé Gɛ́i Kúkɛ Mɔ̃lɛi?

“Ŋwala-wala kélee Ɣalai a pɔri mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́i? Vé tí a dɔnɔ kpîŋ!”

Zôo 34:10

“Su-kɔɔŋ a pa núu da kélee pɔ́, vé mò, nyɛɛ, ‘Ɣâla ɓé ńzu kɔɔŋ.’ Kpɛ́ni fêi, núu fa Ɣâla su kɔɔŋ a mɛni nyɔ́mɔɔ, nyaŋ Ɣâla ǹya kpîŋ va núu su kɔɔŋ.”

Zĩi 1:13

“M̀ɛnii kélee a kálii sɛ̀lɛŋ ká bu ŋ̀ɛ́i. Kpɛ́ni fêi, gbaaŋɔɔ̂i kámɛni ma.”

1 Pitɛ 5:7

“Kúnuu-namui maa fé tínaŋ ní ŋɔkono-teei ŋàa-see kɛ́ mɛni ma yɛ̂ɛ berei núu tani da dòli la a maa tinaŋ. Kɛ́lɛ, a ǹíi kpèle kaa, va ŋ̀wɛli núu da kélee é saa. Kɛ́lɛ, a ŋ̀wɛli núu kélee é ǹíi pene.”

2 Pitɛ 3:9