Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔɔ Pîlanii

Gɔɔ Pîlanii

Nyan fɛ̂ɛ i íƔâlai, Ziova Ɣâla wɛ́li a ílii kélee, ímɔ̂leŋ kélee da íkili kélee. Nyan ŋ̀óo-ŋai ŋí kélee ŋá môi sâa káa di lɛ́ɛ kákili ŋa; gɛ̀ ní kakɛ dilɛ́i kálônii dîa a tãi kélee. Mò dia tãi kakɛ̀ seei la kápɛ́rɛi mui, kpaa máŋ kakɛ̀ siai lai, kpaa kakɛ̀ láa-nii da tãi ka kamu-siɣe lai.”​—Dutɛrɔnome 6:5-7