Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ-LƐƐI 13

Temeti E Kɛ Ŋwɛ̂lii É Kpɔŋ Nûa Dîa Di Ɣâla Kɔ́lɔŋ

Temeti E Kɛ Ŋwɛ̂lii É Kpɔŋ Nûa Dîa Di Ɣâla Kɔ́lɔŋ

Temeti e kɛ̀ a nyáŋkpa nyii kɛ ŋwɛ̂lii e kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ di Ɣâla kɔ́lɔŋ. E li kwa támaa ma à gɛ́ɛ e kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́. Nyíŋi e pa a lii nɛ̃ɛ támaa bɔ ŋɔkɛ́-ɣeniɛi su. Ya ŋwɛ̂lii I mɛni támaa kɔ́lɔŋ é pîlaŋ Temeti mà?—

Temeti ǹee Yune, da ǹee ŋɔlee Loe díkaa Ziova maa mɛni lɛ́i ma

Di Temeti maa sɔlɔ ɓó daai su dakáa kɛ ma Lêsitɔra. Tãi e kɛ la a lôloŋ, ǹee ŋɔlee Loe da ǹee Yune, di Ziova maa mɛni lɛ mà. Temeti kɛ́ɛ ɓɔlɔi, e kɛ ŋwɛ̂lii e kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ à gɛ́ɛ di Ziova kɔ́lɔŋ.

Tãi nâa Temeti e kɛ la a nyáŋkpai, Pɔ̂ɔ e mò mà à gɛ́ɛ da ǹyaa di lí Ɣâla-woo ɓó sia ma. Temeti e ŋ̀óo su tòo nyɛɛi: ‘Ôoei!’ E kɛ a gbɛtɛɛ à gɛ́ɛ e lí e kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́.

 Temeti da Pɔ̂ɔ di li Masadônia taa-leei tɔnɔ su nyii dakáa kɛ ma Tɛsɛlonâika. Nyaŋ, di lɛ́ɛ pai seri naa, di sia kpɔ́ a zu kôya, gɛ̀ ní, naa pôlu ma, di nya-ŋai tíyeŋ kwéŋ su. Tãi di seri lai, dipɛlɛ Ziova maa mɛni lɛ́i Tɛsɛlonâika ɓelai dia. Kɛ́lɛ, nûai dani di dílíi wanaa dîa dikɛ ŋwɛ̀li di mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ a dia. Màa mɛni mà, Pɔ̂ɔ da Temeti di kula naa di lí kwa takpɛni ma à gɛ́ɛ di Ɣâla-woo ɓó.

 

Temeti e lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ-ɓó ŋɔkɛ́-ɣeniɛi su

Nya ɓe ɣáloŋ támaa tɛɛ pôlu ma, Pɔ̂ɔ e Temeti tɛɛ pôlu Tɛsɛlonâika à gɛ́ɛ e gáa à kɛ̀ Kôrai-ɓelai naai dikɔlɔi ponoɔ̂i. E kɛ a lii-kpele mɛni à gɛ́ɛ Temeti e lí pôlu daa-lee tɔnɔi tí su. Kɛ́lɛ, Temeti e li pôlu Tɛsɛlonâika m̀arâŋ Kôrai-ɓela naa káai, kpɛ́ni fêi, ǹíi e kɛ sɛlɛnii dimaa mɛni mà. Nyaŋ e pa pôlu a tuŋ lɛ́lɛɛ Pɔ̂ɔ pɔ́. E mò Pɔ̂ɔ mà nyɛɛ, kú ɓarâŋ kôrai-ɓelai Tɛsɛlonâikai, dikɔlɔi ponoɔ̂i kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ! Nyaŋ dítɔɔ̂i kpanaŋɔɔ dɔ̃yâi su.

Temeti da Pɔ̂ɔ di tíi kɛ gîe ma a kóraŋ támaa. E kɛ a tãi tɔnɔ ta Pɔ̂ɔ e kɔlɔ pɔ̃yɛ nyɛɛi Temeti nɔ́ ɓe a ǹíi-ma-nuu à gɛ́ɛ e dɛɛ Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai naa-káai. Temeti e kɛ a Ziova wɛ́liɛ e pɛlɛ ŋɔnûai dîa.

Ya ŋwɛ̂lii I kpɔŋ-maa tɛɛ nûa pɔ́ à gɛ́ɛ di Ziova maa mɛni kɔ́lɔŋ?— À kɛ̀ ya gɛ̀ tí, ífúlu-laai ŋuŋ a pai kɛi ma lii nɛ̃ɛ su yɛ̂ɛ Temeti!