Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 6

M̀ɛnii Ǹyá-fɛɛ Kɛ́tɛi É Gɛi, Lé Ɓé Kwa Pɔri Maa-kɔ̂rii Zu?

M̀ɛnii Ǹyá-fɛɛ Kɛ́tɛi É Gɛi, Lé Ɓé Kwa Pɔri Maa-kɔ̂rii Zu?

Ɣâla è zɔŋyɔ̂ŋ ɓelai su kara, kɛ́lɛ, è Nôa da ŋɔnûai ɓálo. Zɛnɛse 7:11, 12, 23

Tuna è pù a fólo-kûu buu-náaŋ da kpíni-kûu buu-náaŋ, nyàŋ ǹyá-fɛɛi e nɔii kélee mɛi pɛ́lɛ. Zɔŋyɔ̂ŋ ɓelai kélee di saa.

Gela-ŋai nyii kula Ɣâla wóo mu di pá nɔii mai, di dimaa pene a nyînaŋ-nyɔ́mɔɔ-ŋa di li pôlu ŋelei su.

Diai kélee kɛ́ ǹyá-ŋa keleŋ sui dia nɔ ɓe ɓálo. Ǹyá-fɛɛi tɛɛ pôlu mai, Nôa da ŋɔkáayɔɔ-ŋai di saa tɛi-tɛi, kɛ́lɛ, Ɣâla a pai dimu siɣêi saa yeei dikɛ́ ɣeniɛ wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.

 Ɣâla a pai ŋɔ́nɔ zɔŋyɔ̂ŋ-ɓelai su karai é mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ ɓelai ɓálo. Maafîu 24:37-39

Sêtɔŋ da nyinaŋ nyɔ́mɔɔ-ŋai dikáa niî núu-kpune ɓooi à gɛ́ɛ di mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́.

Sâa, yɛ̂ɛ Nôa ŋɔtãi ma, nûa támaa dife ŋwɛ̂lii di diwóli tɔ́ɔ Ziova ŋɔwɛ́li-kɛ-maa wooi ma. Tãi kpua yée mu, Ziova a pai sɔŋyɔ̂ŋ-ɓela kélee su karai.2 Pitɛ 2:5, 6.

Nûai dani-ŋa dikáa nɔ yɛ̂ɛ Nôa. Da diwóli tɔ́ɔ Ɣâla ma, di mɛni-ŋai kɛ́ a mo dia, dia ɓa Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ-ɓelai..