Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 5

Ǹyá-fɛɛ Kɛ́tɛi—Gbɛ̂ɛ Ɓé Ŋ̀óli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma? Gbɛ̂ɛ Ɓe Vé Ŋ̀óli Tɔ́ɔ Ní?

Ǹyá-fɛɛ Kɛ́tɛi—Gbɛ̂ɛ Ɓé Ŋ̀óli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma? Gbɛ̂ɛ Ɓe Vé Ŋ̀óli Tɔ́ɔ Ní?

Núu-kpune támaa dikɛ́ a mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ ɓela Nôa ŋɔtãi ma. Zɛnɛse 6:5

Adaŋ da Iî di nî̃a-pɛlɛɛ maa sɔlɔ ɓó, nyàŋ núu-kpune e nâa támaa nɔii ma. Ma tãi ti, Ŋâla-taa kelai tani-ŋa di pîlaŋ Sêtɔŋ pôlu ŋɔmɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ɛi su.

Di pà nɔii ma gɛ̀ ní di núu-kpune kɔlɔ siɣe à gɛ́ɛ di nɛɣâa kula. Di nɛɣâa-ŋai di lônii kpeya-kpeya, koya-koya ŋa maa-sɔlɔ ɓo, nyii ŋai kɛ́ a diŋɛi tɛɛi, di wala-wala, di wana-lɔɔ.

Ŋeniɛi laa e nâa fɛɛ a wana-lɔɔ ɓela támaa. Ŋâla-kɔlɔi e mo nyɛɛi: “núu-kpune ŋɔ wana-lɔɔi e kɛ́ a gɛ́tɛ nɔii ma dikoi-mɛni-ŋai dikɛ́ ɓo a nyɔ́mɔɔ a tãi kélee.”

 Nôa e ŋ̀óli tɔ́ɔ Ɣâla mà é nyá-ŋá keleŋ kpɛtɛ. Zɛnɛse 6:13, 14, 18, 19, 22

Nôa e kɛ́ a núu sɔŋ lɛ́lɛɛ. Ziova e mo Nôa ma à gɛ́ɛ a pai mɛni nyɔ́mɔɔ kɛ́ ɓelai su karai a ya fɛɛ kɛ́tɛ.

Ɣâla e ŋɔ́nɔ mo Nôa ma à gɛ́ɛ é yaŋá-keleŋ kpɛtɛ é ŋɔkáayɔɔ-ŋai da sua sii kélee tɛ géleŋ zu.

Nôa e nûai lia-woo ɓo e pîlaŋ ǹyá-fɛɛi mɛni ma kɛ́lɛ dife diwóli tɔ́ɔ ni ma. Nûai dani-ŋa di ɣɛ́lɛ Nôa mà, di yola kula gbonoi; dani-ŋa di gbɔara.

Tãi di kpɛɛ la géleŋ kpɛtɛi, Nôa e zua-ŋai tɛ géleŋ su.