Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 1

Kwa Kúwóli Tɔ́ɔ Léŋ Ɣâla Ma?

Kwa Kúwóli Tɔ́ɔ Léŋ Ɣâla Ma?

Ɣâla a lóno kúpɔ Ŋâla-kɔlɔi sârai. 2 Temete 3:16

Dɔ̃yâ Ɣâlai è nûa ta-ni-ŋa téniŋ tɔ́ɔ à gɛ́ɛ di ŋɔwoo-maa-waai pɔ̃yɛ kɔlɔ tɔnɔ su. Gɔlɔi ti ɓa Ŋâla-kɔlɔi. Mɛni ŋuŋ ŋai Ɣâla à ŋwɛ̂li I di kɔlɔŋ di kàa zu.

Ɣâla è mɛni ŋai kɔlɔŋ nɛ́lɛɛi kúmɛni ma, kpɛ́ni-fêi, nya ɓe táre kélee ŋuŋ káa ǹyêei. Ya íwóli tɔ́ɔ Ɣâla wóo ma, ya pai tárei kpɔ a nɛ́lɛɛ.Táre-woo-ŋa 1:5.

Ɣâla a ŋwɛ̂lii ŋeniɛ-su-ɓela kélee di ŋɔwooi lóno. Ŋâla-kɔlɔi káa naa sii-woo támaa su.

Ɓa kɛ ŋwɛ̂lii I íwóli tɔ́ɔ Ɣâla ma, fɛ̂ɛ nɔ́ I ŋɔwooi lóno I ŋá káa ma.

 Lɔii kélee su, nûa da diwóli tɔɔ̂i ŋâla-wooi ma. Maafîu 28:19

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai da pɔri kpɔŋ-maa tɛɛi í pɔ à gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi ŋá káa ma.

Da dɔ̃yâi lɛ́i é pîlaŋ la Ɣâla ma ŋeniɛi gwaa kélee.

Ife pai sɛŋ kélee da kpɛɛi zɛŋ-lɛɛi ŋí mɛni ma. Ya ŋɔ́nɔ pɔri Ŋâla-kɔlɔi maa kɔri Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai Díɣâla-taa Kâloŋ-laa Pɛrɛi mu nyii gaa ikɔlɛ mai..