Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 7

Gbɛ̂ɛ Ɓé Kɛ́ A Yîsɛ Kôrai?

Gbɛ̂ɛ Ɓé Kɛ́ A Yîsɛ Kôrai?

Ziova e Yîsɛ tɛ̀ɛ nɔii ma. 1 Zɔ̂ŋ 4:9

À kɛ̀ kwa ŋwɛ̂lii kú Ziova nî̃a-mɛni kɛ, fɛ̂ɛ nɔ́ kú kúwoli tɔ́ɔ máŋ núu kɛ́tɛ tɔnɔ ma. Tãi su kôya Ziova é lɛɛ pai Adaŋ kpɛtɛi, e mɔ̂leŋ màa-pɔlɔ-pɔlɔ, wala-wala tɔnɔ kpɛtɛ ɣâla-taa.

Nàa pôlu ma, Ziova e mɔ̂leŋ ŋí tɛɛ à gɛ́ɛ Mêri nyii vé kɛ́ ní a surɔ̂ŋ mɛni kɔlɔŋɔɔ é ma sɔlɔ ɓô Bɛ̂peleɣɛ̃i. Di nôloŋ láa sée a Yîsɛ.Zɔ̂ŋ 6:38.

Yîsɛ kɛ́ɛ a núu-kpune nɔii mai, a káa tûa nɔ yɛ̂ɛ Ziova. E kɛ́ a goi lɛ́lɛɛ ma, wɛ́li-kɛ-maa núu da núu nyii ŋɛi ponoɔi. Va káa yao Ziova ma tɔ̃yâ lɛi núu-kpune ma.

 Yîsɛ e mɛni lɛ́lɛɛ támaa kɛ, kɛ́lɛ, di gbɔara. 1 Pitɛ 2:21-24

Yîsɛ e ŋɔ́nɔ kɔlɔ-fela ɓela támaa ɓálo, é zaa-ɓelai dani-ŋa mu-siɣe saa yeei.

Zuu-ŋai diláa túɛ ɓelai di Yîsɛ kpɔara kpɛ́ni-fêi e di lɛ́ɛ mɛnii lɛɛi tóo pànaŋma da dítûa-perei nyɔ́ŋ ŋai.

Zuu-ŋai diláa túɛ ɓelai dí gɛ̀ Lomaŋ-ŋai di Yîsɛ lókwa di bàa.