Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 4

Dí Díwóli tɔ́ɔ Sêtɔŋ Ma—Lé Ɓé Kɛ A Dia?

Dí Díwóli tɔ́ɔ Sêtɔŋ Ma—Lé Ɓé Kɛ A Dia?

Adaŋ da Iî dife Ɣâla wóo mɛni ni nya ɓe gɛ dikɛ́ saa. Zɛnɛse 3:6, 23

Iî e ŋ̀óli tɔ́ɔ gali wóo ma é ŋwuru ɓai mii. Nàa pôlu ma, e da tɛɛ Adaŋ pɔ nya máŋ é da mii.

Mɛnii di gɛi e kɛ́ a nyɔ́mɔɔ—gɛ ɓo a sɔnyɔ̂ŋ. Ɣâla e di kpɛ́ Paredai.

Ŋenîɛi e nâa kpanaŋ dia da dilônii. Di nâa pɔlɔ gɛ̀ ní di saa. Dife li ni ŋamûa-taa, kpaa máŋ mɔ̂leŋ da é kula díkponoi, kɛ́lɛ di puma e lûla

 Zaa-ɓelai dikáa yɛ̂ɛ nɔii, fúlu-laa fe díkponoi. Zɛnɛse 3:19

Kú kélee kwa saa kpɛ́ni fêi kú káa a Adaŋ da Iî lônii. Zaa-ɓelai difa pɔri kwaa kaai, mɛni mɛnii, kpaa máŋ di seŋ kélee da kɛ́.—Ikilisiati 9:5, 10.

Ve kɛ́ ni a Ziova kpɛtɛ mɛni à gɛ́ɛ núu-kpune é saa. Ma mɛni ma, tãi kpua yée mu, a pai zaa-ɓelai mu-siɣei saa yeei. À kɛ́ da diwóli tɔ́ɔ ma, da pai kɛi ɣele ma wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.