Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ZƐŊ LƐƐI 12

Yá Ká Íkáayɔɔ-ŋai Ká Lii-Nɛ̃ɛ Da Lii-laa Sɔlɔ Ɓó Léŋ?

Yá Ká Íkáayɔɔ-ŋai Ká Lii-Nɛ̃ɛ Da Lii-laa Sɔlɔ Ɓó Léŋ?

Wɛ́li-kɛ-maa ɓa mɛni-ŋuŋ a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ ŋa pɔ. Ifisiɛŋ 5:33

Ɣâla ŋɔ-tɔ́ŋ é pîlaŋ tûalaa ma ɓai à gɛ́ɛ tûalaa é kɛ nɔ́ surɔ̂ŋ tɔnɔ da nɛni tɔnɔ loai.

Wɛ́li-kɛ-ma surɔ̂ŋ a ŋɔnɛni soŋ yɛ̂ɛ tɛɛ-ɣaloŋ.

Nɛ́lɛɛi surɔ̂ŋ-kaa nɛnî e tɔɔ ŋɔsurɔ̂ŋ pôlu dikɛ́ tii kɛ gie-ma.

Nî̃a-pɛlɛɛ di díkáa ɓela wóo mɛni.

 Kɛ́ a tɔ̃yâ núu íkoi lɛ́lɛɛ ya; ifé kɛ a ílii nyɔ́mɔɔ íkoi. Kolasiɛŋ 3:5, 8-10

Ŋâla-kɔlɔi e mo à gɛ́ɛ surɔ̂ŋ é ŋɔnɛnîi wɛ́li yɛ̂ɛ nya-kpîŋ, nyàŋ nɛnî nyaa máŋ é ɓaa-kɛ-maa siŋɔɔ tɛɛ ŋɔsurɔ̂ŋ pɔ.

Wulu-wulu kɛ́ɛ tûalaa su a dûalaai kara. Nyaŋ nɛni támaa kulaa kpaa máŋ surɔ̂ŋ támaa kulaa nyɔ́mɔɔi Ɣâla ŋɛi.

Ŋâla-kɔlɔi a berei lɛ́ káayɔɔ-ŋa da pɔri lii nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓoi la.