Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Ŋwule-ŋai Kwa Doo Kúɣâla-koyâŋ sui

Ŋâla-wule lɛ́lɛɛ-lɛ́lɛɛ-ŋai kwa doo à gɛ́ɛ kú Ziova-ɣâla láa maa tɛi, dãanlôo kɛ́. Wule-too-woo-ŋa, da gɔniŋ-wule-ŋa dikáa vãai ŋa dãanlôo kɛ́ mɛni ma.