Lé tɔ̂ŋ-ŋa? Gbɛ̂ɛ líi gbɛ̃? Berei káa m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí sukulai e kpɔŋ maa tɛɛ la nâŋ-nuu ta pɔ́ nyii kɔ́i à gɛ́ɛ é ŋɔkaayɔɔ̂i ŋuŋ ma ɓo.