Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Káayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: M̀ɛni-kpɔlui Zui—Ŋaa-nɛ̃ɛi Zui

Káayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ: M̀ɛni-kpɔlui Zui—Ŋaa-nɛ̃ɛi Zui

Berei káa káayɔɔ-ŋa da kɔ́i la ŋéniɛi gwaa kélee à gɛ́ɛ dí Díkáayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ kɛ́ a tãi kélee a bere sîi nyii da pɔri ŋaa-nɛ̃ɛ kulai.