Berei káa káayɔɔ-ŋa da kɔ́i la ŋéniɛi gwaa kélee à gɛ́ɛ dí Díkáayɔɔ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ kɛ́ a tãi kélee a bere sîi nyii da pɔri ŋaa-nɛ̃ɛ kulai.