Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Bîlaŋɔi Izikiɛ Mai

M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Bîlaŋɔi Izikiɛ Mai

Vilo kpuai ŋí pîlaŋɔi Izikiɛ kɔlɔi ma, gɔlɔi nyii lono a dámaa é pîlaŋ dɔ̃yâ ɣâla fɛli perei ma.