Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ŋule-woo Kɔlɔi Mai

M̀ɛni-ŋai Bîlaŋɔi Ŋule-woo Kɔlɔi Mai

Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ŋule-woo kɔlɔi ma, Ŋâla-kɔlɔ-kpuai ǹaa fɛ́ɛi a ŋaa-nɛnɛ sâa, da kili-kɛ-zu tínaa-tuɛ-pere mɛni ma.