გიშაგორილი მასალაშა გინულა

პირად მონაცემეფიშ დაცვებაშ დებულება

იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია ბიბლიას ინოჭარილ პრინციპეფიშ საფუძველშა აფასენს ადამიანიშ უფლებას, დაცულ რდას თიშ პიად ინფორმაცია. ორგანიზაციას არჩქილე, ნამდა მნიშვნელოვან რე თავისუფალ დო გურგინოფაჩილ კომუნიკაცია, თეშ გარდა პირად დო კონფიდენციალურ ინფორმაციაშ შაყარუა, ნამდა შეასრულას რელიგიურ დო საქველმოქმედო საქმე. იეჰოვაშ მოწმეეფს უჩქუნა, ნამდა აუცილებერ რე კონფიდენციალურობაშ დაცვება დო პირად ინფორმაციაშ ჩუალა (იგავეფი 15:22; 25:9). თინეფშო კონფიდენციალურობაშ დაცვება მანგარ მნიშვნელოვან რე (იგავეფი 20:19).

კოჩიშ პირად მონაცემეფიშ დაცვებაშ მხარეთ შხვა დო შხვა ქიანეფქ კანონეფი შექმნეს. იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია დიო ხოლო თი დროს იცვენდ კოჩიშ პირად მონაცემეფიშ კონფიდენციალურობას, სოიშახ შხვა ქიანეფი თეჯგურა დაცვებაშ დებულებას შექმნენდეს. იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია ირიათო აგრძელენს პიროვნებაშ პირად მონაცემეფიშ დაცვებას, ნამუთ ამდღარდღას უკვე თიშ კონფიდენციალურობაშ დებულებაშა მიშურს.

კონფიდენციალურობაშ დაცვებაშ მოქმედებაშ სფერო

თაქ მოჸონაფილ პრინციპეფით ხემძღვანელენს იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია, ნამუშ ფილიალეფ მთელ მსოფლიოს არსებენს.

მონაცემეფიშ დაცვება

იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია პირად მონაცემეფს თუდო მოჩამილ პრინციპეფიშ მეჸუნათ ამუშენს დო ჩუანს:

 1. პირად ინფორმაციაშ დამუშება სამართლიანო დო კანონიერო მეურს.

 2. პირად მონაცემეფ იშაყარუ, იმუშებუ დო გიმორინაფილ იჸუაფ ხვალე იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ქადაქებაშ დო საქველმოქმედო საქმეშ ოკეთებელო.

 3. პირად მონაცემეფ ირო ზუსტი იჸი. თექ მუთუნნერ უზუსტობა ქორენ–და თიშ გიმოსწორება შილებე თიშ უკულ, მუჟამსით თეს ორგანიზაცია ქიგეგენს.

 4. პირად ინფორმაცია იჩუალუაფ ხვალე თი ვადათ, მუთ აუცილებერ რე თი მოთხოვნაშ შეიოსრულებელო, მუშგურშენით მოხვად თე მონაცემეფიშ შაყარუაქ.

 5. პირად ინფორმაციაშ დაცვებას დიდ ყურადღებას აქციენა.

 6. თეს ოსადაგუნ თი ტექნიკურ დო ორგანიზაციულ ზომეფი იჸუაფ მიღებულ თიშო, ნამდა ვამოხვადას მონაცემეფიშ უკანონოთ გიმორინაფაქ. ინფორმაცია, ნამუთ კომპიუტერულ სისტემას იჩუალუაფ, თხილერ რე პაროლით. პაროლიშ გაგება შეულებუნა ხვალე თინეფს, მიდგას თეშ უფლება უღუ. სამუშა საათეფიშ უკულ ოფისეფ იკილუ, მარა მუჟამს აუცილებერ რენ, თექ შეულებუნა მინორთან თინეფქ, მიდგას თეშ უფლება უღუ.

 7. პირად მონაცემეფი ართ ფილიალშე მაჟიაშა ხვალე თი დროს იჯღონუ, მუჟამსით თენა რელიგიურ დო საქველმოქმედო საქმეშ შეიოსრულებელო რე საჭირო.

მონაცემეფ მიდგაშ რენ, თიშ უფლებეფი

 1. პირად მონაცემეფიშ დაცვებას, შესწორებას დო გაუქმებას იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაცია ორთუ, მუქ შექმნუნ თი დებულებაშ საფუძველშა.

 2. პიროვნება, ნამუთ ითხინს მონაცემეფიშ თირუას ვარდა ლასუას, მი რენ თინა ოკო დადასტურას.

 3. მუჟამსით მონაცემეფ მიდგაშ რენ თინა, მუშ ინფორმაციაშა წვდომას, თიშ შესწორებას ვარდა ლასუას ითხინსინ, ორგანიზაცია ქეცადებუ დაკმაყოფილას თიშ მოთხოვნა, თენა ორგანიზაციაშ საქმიანობას დო რელიგიაშ თავისუფლებაშ უფლებას პრობლემას ვეშუქმნენს–და.

 4. იეჰოვაშ მოწმეეფიშ ორგანიზაციას უსხუნ, ირიათო გეახალას თი პიროვნებაშ მონაცემეფქ, მით იეჰოვაშ მოწმე რე. თეცალ ინფორმაციაშ ლასუა ოწინააღმდეგუ ორგანიზაციაშ რელიგიურ თოლწონუას დო საქმიანობას.

გასაჩივრებაშ უფლება

მონაცემეფ მიდგაშ რენ თის უფლება უღუ, წერილობით ქიმეჭარას საჩივარ ფილიალიშ კომიტეტის თი შემთხვევას, მუჟამსით თინა ფიქრენს, ნამდა თიშ უფლებეფ შელახულ რე. წერილქ მიდეჯღონას ოკო საჩივარიშ საფუძველქ გორჩქინდუნ თიშე ჟირ მარაშა.