გიშაგორილი მასალაშა გინულა

გიმორინაფაშ წესეფი

გიმორინაფაშ წესეფი

თქვა შეილებნა გიმირინუათ ჩქინ ვებ-გვერდი!

თე ვებ-გვერდი მიგეხვარებნა, უმოს მეტ გეგათ ღორონთშე, თიშ სიტყვაშე დო იეჰოვაშ მოწმეეფშე. წეკითხით, ქუჯინით დო გეგნიჭარით თქვანო საინტერესო მასალა. ჩქი მოკონა, ნამდა შხვეფქ ხოლო გიმირინუან ჩქინ ვებ-გვერდი, მარა რთხინთ, გეთვალისწინათ, ნამდა აკრძალულ რე თაქ მოჩამილ მასალაშ რეპროდუქცია დო თიშ გიმორნაფა შხვა ვებ-გვერდის ვარდა ნამთინ აპლიკაციას. თქვა შეილებნა შხვეფს უწუათ ჩქინ ვებ-გვერდიშ მისამართი, ნამდა მუნეფიშით ქუგაჯინან შხვადოშხვა მასალას, მუჭოთ თენა თუდო გიმორინაფაშ წესეფს რე მოჩამილ.

 საავტორო უფლებეფი

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. არძა უფლება დაცულ რე.

თე ვებ-გვერდი საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკიქ“ (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) შექმნჷ. ვებ-გვერდის მოჩამილ მასალას ავტორ მითითებულ ვარენ-და, თენა თის ნიშნენს, ნამდა მთელ მასალა საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკიშ“ ინტელექტუალურ საკუთრება რე.

 სასაქონლო ნიშნეფი

სახელწოდება Adobe, the Adobe logo, Acrobat დო the Acrobat logo კინ თე დასახელებაშ ლოგოტიპეფით წარმოადგინენს Adobe Systems Incorporated-იშ სასაქონლო ნიშნეფს. კომპანია Apple-იშ სასაქონლო ნიშნეფ რე iTunes-ი დო iPod-ი. Microsoft, the Microsoft logo, დო Microsoft-იშ არძა პროგრამულ უზრუნველყოფა, თინეფ შკას Microsoft Office დო Microsoft Office 365, წარმოადგინენს კომპანია Microsoft-იშ საკუთრებას. თეგვარო, არძა შხვა სასაქონლო ნიშანი, ნამდგათ დარეგისტრირებულ რე შხვადოშხვა კომპანია, კინ თე კომპანიას ოკუთვნჷ.

 ვებ-გვერდიშ გიმორინაფაშ წესეფი დო ლიცენზია

თე ვებ-გვერდიშ გიმორინაფაშ დროს მიაჸუნით გიმორინაფაშ წესეფს. ქიგმირინუანთ თე ვებ-გვერდის-და, ე.ი. სრულაშე ოთანხმუთ გიმორინაფაშ წესეფს. ვარენო ვათანხმუთ ვებ-გვერდიშ გიმორინაფაშ წესეფს ვარდა თიშ ნამთინე ნაწილს-და, ვეგმირინუათ ოკო თე ვებ-გვერდი.

მუჭო შემლებნა ვებ-გვერდიშ გიმორინაფა? მუშ კეთება შილებე ვარდა ვეშილებენ, მოჩამილ რე თუდო:

  • თქვა შეილებნა უჯინათ, გეგნოჭარათ დო დობეშტუათ საავტორო უფლებეფით დაცვებულ სურათეფი, ელექტრონულ პუბლიკაციეფი, მუსიკა, ფოტოეფი, ტექსტი დო ვიდეოეფი, ნამუთ თე ვებ-გვერდის გეძჷ დო გეგმირინუათ პირადო თქვანო ვარდა კომერციულ ვარენ ფერ მიზნეფშო.

  • შილებე შხვეფშა ბმულიშ ვარდა გინაჭარალ პუბლიკაციეფიშ, ვიდეოეფიშ დო აუდიო პროგრამეფიშ ჯღონუა, ნამუთ ჩქინ ვებ-გვერდის გეძჷ.

  • ვეშილებე თე ვებ-გვერდის მოჩამილ სურათეფიშ, ელექტრონულ პუბლიკაციეფიშ, სასაქონლო ნიშნეფიშ, მუსიკაშ, ფოტოეფიშ, ვიდეოეფიშ დო სტატიეფიშ ინტერნეტის (ნამთინ ვებ-გვერდის, ვიდეოეფიშ გაზიარებაშ გვერდის ვარდა სოციალურ ქსელს) გედვალა.

  • ვეშილებე თე ვებ-გვერდის მოჩამილ სურათეფიშ, ელექტრონულ პუბლიკაციეფიშ, სასაქონლო ნიშნეფიშ, მუსიკაშ, ფოტოეფიშ, სტატიეფიშ ვარდა ვიდეოეფიშ გვერდო ვარდა მთლიანო ნამდგაინ აპლიკაციას გიმორნაფა (თენეფ შკას აპლიკაციას გედვალა გიმარნაფალო).

  • ვეშილებე ვებ-გვერდის გედვალირ სურათეფიშ, ელექტრონულ პუბლიკაციეფიშ, სასაქონლო ნიშნეფიშ, მუსიკაშ, ფოტოეფიშ, სტატიეფიშ ვარდა ვიდეოეფიშ რეპროდუქცია, კოპირება, გავრცელება ვარდა შხვანერო გიმორინაფა კომერციულ მიზანო ვარდა მოგებაშ უმშო ხოლო.

  • ვეშილებე ინფორმაციაშ ოვრცელებერო გაკეთათ აპლიკაციეფ, შხვადოშხვა პროგრამა ვარდა შხვა თიცალ მუდგარენ, ნამუშ გიმორინაფათ შეიოლებერ იჸი თე ვებ-გვერდშე ინფორმაციაშ შაყარუა, კოპირება დო გინოჭარუა; თეწკუმა ართო HTML-ფაილეფიშ, სურათეფიშ ვარდა სტატიეფიშ ეშაღალა დო აკოშაყარუა (თე ვარიება ვახუ თი უფასო, კომერციულ ვარენფერ აპლიკაციეფიშ გავრცელებას, ნამუთ შექმნილ რე ელექტრონულ ფაილეფიშ, მაგალთო, EPUB, PDF, MP3, დო MP4-იშ გინაჭარალო).

  • ვეშილებე თე ვებ-გვერდიშ არასწორო გიმორინაფა; მაგალთო, ვებ-გვერდიშ ფუნქციონირებაშ საქმეშა მიშულა, ნამუშ უფლება ვა უღჷ თიშ გიმმარნაფალს.

  • ვეშილებე, თე ვებ-გვერდიშ თეშ გიმორინაფა, ნამდა დეზიანას ვარდა პრობლემაქ ქაშუას თიშ მუშობას ვარდა თიშა მიშულას; თეშ გარდა ვებ-გვერდიშ უკანონოთ, თაღლითურო ვარდა შხვა არასწორ შარათ გიმორინაფა.

  • ვეშილებე თე ვებ-გვერდიშ ვარდა თექ გედვალირ სურათეფიშ, ელექტრონულ პუბლიკაციეფიშ, სასაქონლო ნიშნეფიშ, მუსიკაშ, ფოტოეფიშ, სტატიეფიშ ვარდა ვიდეოეფიშ გიმორინაფა ირნერ მარკეტინგულ მიზანშო.

სამედიცინო განყოფილება

  თე ვებ-გვერდიშ სამედიცინო განყოფილება, ხვალე ინფორმაციულ ხასიათიშ რე დო მკურნალობაშ ნამთინ მეთოდშენ ვერზენს რეკომენდაციას დო ვა თირანს მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკას ვარდა მკურნალობას. თე განყოფილება რეკომენდაციას ვერზენს შხვადოშხვა პროცედურეფშენ, ექიმეფშენ დო მედიკამენტეფშენ.

ირიათო ქიმერთით ექიმშა ვარდა შხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალშა, მუჟამსით ჯანმრთელობაშ პრობლემეფ გაშინა ვარდა დეგესაჭირებნა მკურნალობა.

მართალ რე, ვებ-გვერდის, სამედიცინო განყოფილებას მოჩამილ რე უახალაშ დო დაზუსტებულ ინფორმაცია, მარა თენა ვერზენს თიშ გარანტიას, ნამდა ნამდგაინ მკურნალობაშ მეთოდი ვარდა პროცედურა არძას ართნერ შედეგის მოუღანს. თე ვებ-გვერდი მუშ დუდშა ვეჭოფუნს სამართლებრივ პასუხიშმგებლობას თაქ მოჩამილ ინფორმაციაშ სანდოობაშე, სიზუსტეშე დო შედეგიანობაშე. თეწკუმა ართო ინწყუნს არძანერ პასუხიშმგებლობას, მუთუნნერ შეცდომაქ ქიჸუ სამედიცინო განყოფილებას გედვალირ ინფორმაციას-და. არძაქ პირადო ოკო გინოჭყვიდას ენდებ დო ვარ სამედიცინო განყოფილებას მოჩამილ ინფორმაციას. ვებ-გვერდი პასუხის ვაგენს თი შემთხვევას, თაქ მოჩამილ ინფორმაციაშ გიმორნაფას მუთუნნერ გლახა შედეგიქ ქუმაჸუნ-და (მაგალთო, შემთხვევით ვარდა ირიბ ზარალი, ფინანსურ ზარალი, ფიზიკურ ღამაკი — შხვადოშხვა მკურნალობაშ ღურათ თება ვარდა მკურნალობაშ შედეგო ხანდაშ უნარიშ მიდაღალა დო თე მიზეზით სამუშაშ დინაფა), ვართ კომპენსაცია აჸი გინაგაფალ, თიშ უმკუჯინუო, ნამდა არსებენს იურიდიულ საფუძველ, თეცალ შემთხვევას მითხუან კომპენსაციაშ გინოგაფა დო მიდგაინს ვარდა ორგანიზაციას პასუხიშმგებლობა დაკისრან. თეშ გარდა, თე ვებ-გვერდიშ დუმარსხუაფალეფ პასუხის ვაგენა თი გლახა შედეგეფშე მუდგაქ შილებე თე ირფელს მაჸუნას თიშ უმკუჯინუო, უჩქნან დო ვარ, ნამდა თეცალ შემთხვევეფს შილებე დეკისრან პასუხიშმგებლობაქ ვარდა კომპენსაციაქ აჸუან ოგაფალქ.

გარანტია დო პასუხიშმგებლობა

 თე ვებ-გვერდის მოჩამილ არძა ინფორმაცია, მასალა დო შხვა ირფელ მუთ ხეშამალაფარ რე თე ვებ-გვერდის, საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკის“ ოკუთვნჷ, „მუჭოთ თაქინ“. საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკი“ მუთუნერ გარანტიას ვერზენს, ვართ პირდაპირ დო ვართ ირიბო.

საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკი“ მუთუნერ გარანტიას ვერზენს, ნამდა თე ვებ-გვერდის ვა რე ვირუსეფ ვარდა შხვა დუმაზიანებელ კომპონენტეფი. საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკი“ ვეჸუაფ პასუხიშმგებელ მუთუნნერ ზიანშე, ნამუთ შილებე ქუმაჸუნას ნამდგაინ მომსახურებაშ, ინფორმაციაშ, მასალაშ ვარდა შხვა მომსახურებაშ გიმორინაფას ნამუთ თქვანო ხეშა მალაფარ რე თე ვებ-გვერდის. თეს გეძინელ, პასუხის ვაგენს პირდაპირ, ირიბი ვარდა შემთხვევით ზიანშენ დო ვართ დასაჯებელ დო შედეგობრივ ზიანშენ.

გიმორინაფაშ წესეფიშ გინორთა

 თქვა ვარენო მუთუნნერო გეგნურთით ვებ-გვერდიშ გიმორინაფაშ წესეფს-და, საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკის“ უფლება უღჷ, ნამდა ჭიჭე ხანით ვარდა საერთოთ ვემშქაშკვან ვებ-გვერდშა; თეშ გარდა ბლოკ ქიგედვას თე ვებ-გვერდშა მიშულას თქვან კომპიუტერიშ IP მისამართშე; დეკავშირას თქვან ინტერნეტ პროვაიდერს დო ქოთხუას, ნამდა ვემშქაშკვან თქვან კომპიუტერშე ვებ-გვერდშა. საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკის“ თიშ უფლება ხოლო უღჷ, ნამდა გეგმირინუას სამართლებრივ საშუალებეფი თქვან საწინააღმდეგოთ.

თირუეფი

 მინშა საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკიქ“ შილებე დოთირუას გიმორინაფაშ წესეფი. თე წესეფ ძალაშა მიშურს ვებ-გვერდის თიშ გედვალაშ დღაშე. ქორთხინთ, ირიათო გეგნამოწმათ თე გვერდი დო დერწმუნათ, ნამდა გიჩქნა გიმორინაფაშ უახალაშ წესეფი.

კანონი დო იურისდიქცია

 თე გიმორინაფაშ წესეფი ნიუ-იორკიშ შტატიშ (აშშ) კანონმდებლობას ოსადაგუნ თეშ რე ჭარილ დო ვაწინააღმდეგ თიშ ნამთინ კანონს. ნებისმიერ იურიდიულ საქმე, ნამუთ გიმორინაფაშ წესეფს ოხუ, ოკო გენიხილას შტატიშ ვარდა ფედერალურ სასამართლოქ, სოდეთ მოქმედენს ნიუ-იორკიშ შტატიშ იურისდიქცია.

პასუხიშმგებლობა

 თი დროს, მუჟამსით გიმორინაფაშ წესეფიშ თე დებულებას კომპეტენტურ სასამართლო ბათილო, ძალადინაფილო ვარდა უკანონოთ მირჩქინანსინ, შხვა დებულებეფი იშენით ძალას იჸუაფ. ვარენო საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკი“ ვეშიასრულენს თე პირობეფშე ნამთინეს-და, თენა თის ვანიშნენს, ნამდა თინა ვარიას იჩიებ თე მოთხოვნეფშე ვარდა თიშე, ნამდა შხვეფშე მითხუას თე პირობეფიშ შესრულება.

მორაგადაფა

 ვებ-გვერდიშ გიმორინაფაშ თე წესეფი თირანს თიშ გიმორინაფას ოხუნ ფერ არძა შხვა წესის, ნამუთ თეიშახ არსებენდ. თენა საზოგადოება „გინაჯინალ კოშკი“ დო თქვან შქას მორაგადაფაცალ რე.