IJW Library isebenza kwezi zixhobo:

  • Iithablethi zeWindows 8 neekhompyutha

    Nceda uphawule ukuba akusayi kubakho nto ihlaziywayo yeWindows 8.0. Hlaziya kwiWindows 8.1 okanye ngaphezulu ukuze ufumane izinto ezintsha.

  • Iifowuni ezisebenzisa iWindows Phone 8 okanye ngaphezulu

Alukho uncedo lwezi izixhobo:

  • Iikhompyutha ezisebenzisa iWindows 7 nangaphantsi

  • Iifowuni ezisebenzisa iWindows Phone 7.8 nangaphantsi