IJW Library isebenza kwezi zixhobo zeApple:

  • I-iPad 2 nentsha (esebenzisa i-iOS 6.0 okanye ngaphezulu)

  • I-iPhone 3GS nentsha (esebenzisa i-iOS 6.0 okanye ngaphezulu)

  • Uhlobo lwesine lweiPod touch (esebenzisa i-iOS 6.0 okanye ngaphezulu)

Alukho uncedo lwezi izixhobo:

  • I-iPad 1

  • I-iPhone 3G nangaphantsi

  • Uhlobo lwesithathu nangaphantsi lweiPod touch