Uyakwazi ukugcina nantoni na ukuze ukhawuleze uyifumane, kwizinto ozisebenzisa kakhulu okanye kwezikusokolisayo. Ezo uzigcinileyo ungakwazi ukuzijonga nakumakhadi okuzikhumbuza.