• Kukho izandi ezahlukahlukeneyo (umculo, imidlalo yeBhayibhile erekhodiweyo nezingakumbi).

  • Mamela inkqubo yesandi ibe nye, okanye ucofe kwindawo ethi Dlala Zonke ukuze umamele zonke ezahlukahlukeneyo.

  • Cofa kwindawo ethi Shuffle ukuze umamele iinkqubo zezandi ngokungalandelelani.