Funda ngoko kufundiswa yiBhayibhile ngokuba ngubani ofanele atyholwe ngenxa yokubandezeleka.