Ngaba inokwenzeka into yokuba abantu babe ngabahlobo bakaThixo? Khawufunde ngempendulo eseBhayibhileni ekhuthazayo.