Khawubone ukuba kuyinto eqhelekileyo na ukuba buhlungu xa kusifa umntu omthandayo, nokuba uThixo uza kwenza ntoni ngaloo ntlungu. Printa iPDF uze uphendule imibuzo.