Funda ngendlela uThixo avakalelwa ngayo ngezinto ezimbi ezisehlelayo. Ziprintele iPDF, uze uphendule imibuzo ekuyo.