Hlola ukuba ngubani ngokwenene olawula ihlabathi nokwangunobangela wabo bonke ububi. Printa le PDF uze uphendule imibuzo.