Hlola oko kufundiswa yiBhayibhile ngeengelosi ezinyanisekileyo kuThixo nangezinganyanisekanga.